Vitbok

Prognoser på befolkningsnivå för simulerade EMR-data för typ 2-diabetes

Publicerad: april 2, 2019
Prognoser på befolkningsnivå för simulerade EMR-data för typ 2-diabetes

Biovetenskapsföretag är verksamma inom en av de mest strängt reglerade branscherna och blir på så vis pionjärer inom att använda ny teknik. Data från verkliga världen spelar en avgörande roll för att den här tekniken används framgångsrikt. Dock är kvalitetsdata knappa, dyra eller begränsade. Den stora datamängden och komplexiteten i att säkerställa att processen är etisk och uppfyller regleringsmässiga krav i prognosmodeller har utgjort ett stort hinder för innovation.

Indiana Bioscience Research Institute (IBRI), Cardinal Health Fuse Innovation Center och Virtusa har under hösten 2018 skapat ett samarbetsprojekt för att hantera utmaningarna som användning av verkliga data medför. Denna vitbok diskuterar syntesen av "high-fidelity" elektroniska patientjournaler (EMR) på befolkningsnivå vars data används med hjälp av en proxi (en simulerad datagenerator på befolkningsnivå) på vLife (Virtusas öppna innovationsplattform) för att skapa prognostiska modeller för typ 2-diabetes såsom detta definierats av forskare på IBRI.

Ladda ner vitboken för att läsa mer.

Vänligen fyll i det här formuläret för att ladda ner

Email-Download-phone-not-req

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll