Vitbok

Open banking: den nya frontlinjen för kunder

Publicerad: januari 13, 2019
Är open banking den nya frontlinjen för kunder?

Finansvärlden rör sig alltmer mot ett "öppet system". Denna omvandling drivs av flera faktorer, såsom möjligheterna med framväxande teknik, regler som driver innovation, kunders ändrade preferenser och intensiv konkurrens på marknaden orsakad av icke-finansiella aktörer. I detta nya öppna ekosystem kommer FinTechs och andra nya aktörer att få de insikter de behöver för att kunna erbjuda konsumenterna skräddarsydda och målinriktade finansiella produkter till mycket konkurrenskraftiga priser. Detta, tillsammans med utmaningen och kostnaden att anpassa sin infrastruktur, har lett till att många etablerade aktörer ser negativt på Open Banking: som en kostnad, en risk och en störning.

Ladda ner vitboken för att få veta varför Open Banking snarare är en möjlighet till digital omvandling än ett hot. Vi undersöker också vad banker och andra företag inom finansiella tjänster kan göra för att möta den första utmaningen i form av omvandling och sedan ta sig förbi första steget genom att utveckla nya affärsmodeller som kommer att förutse förändrade konsumentkrav och bygga morgondagens vinnande företag.

Vänligen fyll i det här formuläret för att ladda ner

Email-Download-phone-not-req

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll