Vitbok

Lyckas bortom covid-19 genom att omvandla dina anspråk

Alok Mandal & Siva Rangaswamy
Publicerad: april 16, 2021
Fordringar Modernisering Vitbok

Den nuvarande plattformen för skadeanmälningar är inte redo att hantera det snabba införandet av de senaste koderna och hjälpa betalarna att ta itu med pandemins skatteutmaningar nu och senare. Det är svårt att snabbt identifiera de relevanta COVID-19-bestämmelserna och att initiera avstängningsmekanismen i den nuvarande äldre strukturen, vilket innebär att betalarna riskerar enorma böter. Skadeståndsplattformen står inför diskrepanser i fråga om aktualitet, processeffektivitet och noggrannhet när det gäller att förstå de rättsliga riktlinjerna för COVID-19.

Denna vitbok går in på hur moderniseringen av kravhantering hjälper betalningsföretagen att uppnå flexibilitet, snabbare marknadsintroduktion, driva innovation och öka företagstillväxten.

Ladda ner vitboken

 

Email-Download-phone-not-req