Vitbok

Hur kan banker hantera hotet från Big Tech?

Publicerad: december 19, 2018
Hur kan banker hantera hotet från Big Tech?

En designstrategi som bygger på "jobs-to-be-done" har svaren

Det senaste decenniet har varit väldigt slitsamt för bankerna. Efter de goda tiderna innan finanskrisen 2008 har bankerna efter kraschen utsatts för ett allt hårdare tryck från alla håll, oavsett om det handlar om tillsynsmyndigheter, FinTechs eller kundernas ökande krav. Men i dag står banksektorn på gränsen till en annan viktig vändpunkt.

Det fientliga hotet som tornar upp sig vid horisonten är Big Tech. Till skillnad från FinTechs har Big Techs varumärket, uppgifterna och de kundorienterade plattformarna som ger dem betydande möjligheter till korsförsäljning. Till skillnad från bankerna, med sina mycket invecklade äldre strukturer och produktsilos, är molnbaserade Big Techs smidiga och i realtid.

Men att efterlikna Big Tech-företagens egenskaper räcker inte långt för bankerna. I kapplöpningen om att komma ikapp deras tekniska trollkonster kommer bankernas storskaliga digitala omvandlingsprojekt bara att placera dem längst bak i ledet. Det handlar om teknikjättarnas strategi och design, som är källan till deras konkurrensfördelar. När bankerna nu tänker om sin framtid anser vi att de bör tänka på "Jobs-to-be-done" (JTBD).

Ladda ner vitboken för att läsa mer.

Vänligen fyll i det här formuläret för att ladda ner

Email-Download-phone-not-req

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll