Vitbok

Interoperabilitet inom vården för ökat konsumentengagemang

Vägen mot värdebaserad vård

Publicerad: November 17, 2020
Hälso- och sjukvårdskompatibilitet för whitepaper för konsumentengagemang

Den globala sjukvårdsbranschen står inför stora utmaningar som stigande sjukvårdskostnader, försämrad patientsäkerhet och avsaknad av smidighet i vårdmodellen. Övergången till värdebaserad vård tar itu med dessa problem genom att omdefiniera framgång med hjälp av vårdresultat. I det här scenariot ger interoperabilitet mellan data organisationer möjlighet att samarbeta, främja innovation och skapa gemensamma lösningar för att hjälpa patienterna att få tillgång till sina journaler.

Med hjälp av data kan ekosystemet mellan betalare och vårdgivare skapa en 360-graders bild av patienterna över avdelningar och vårdgivare för att förbättra behandlingen. Att få insikter från komplexa data kommer också att göra det möjligt för läkemedelsföretag att utveckla precisionsmedicin och behandlingar, vilket ökar förtroendet och tillförlitligheten med säkra portaler och mobilappar.

Datainteroperabilitet i kombination med digital teknik kommer att minska kostnaderna, lindra straffen och förbättra efterlevnaden och produktiviteten, vilket kommer att öka organisationernas stjärnbetyg på marknaden.

Ladda ner vitboken för att utforska hur interoperabilitet kommer att bidra till att göra varje kundresa till en intäktsgenererande möjlighet.

Vänligen fyll i formuläret för att få ett exemplar

Email-Download-phone-not-req
Relaterat innehåll