Vitbok

Fem smarta steg för att förbättra din migrering från mainframe till cloud

Publicerad: November 12, 2019
Migrering från mainframe till moln

Mainframe-teknik är än idag en viktig del av företagets IT-infrastruktur, men dess komplexitet medför flertalet problem för hantering. Från utvecklare till företagsledning: föråldrade mainframes orsakar dubbel växthuseffekt med ökande affärskostnader för drift och ägande.

Virtusa har i samarbete med TmaxSoft analyserat och identifierat det mest effektiva sättet att säkerställa optimal applikationsprestanda utan att öka kostnaderna. När du har läst hela vitboken kommer du att ha lärt dig om följande:

  • Därför är "re-hosting" av din mainframe snabbt och i princip gratis
  • Så kan detta tillvägagångssätt självfinansiera andra initiativ för modernisering och spara på driftskostnaderna
  • Så kan lösningen hjälpa dig att bibehålla personal utan att behöva omskola dem.

Ladda ner vår vitbok för att få en komplett 360-graders analys och mer information om den mest kostnadseffektiva moderniseringsstrategin.

Vänligen fyll i det här formuläret för att ladda ner

Email-Download-phone-not-req

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll