Vitbok

Få datakvalitet på språng med bearbetning av händelseströmmar

Publicerad: oktober 30, 2020

I och med att banker moderniserar dataarkitekturen för att hantera större mängder data som förändras och används i realtid måste de se till att dataavvikelser identifieras och rättas så tidigt i processen som möjligt. Om detta inte sker kan det orsaka dålig datakvalitet som har negativa effekter på beslutsfattande, vilket kan leda till dyra misstag.

För att minska denna risk måste företag som erbjuder bank- och finanstjänster använda strategier och lösningar som identifierar dataavvikelser så snart som möjligt och korrigerar dessa innan de förs längre in i systemet.

Ladda ner vitboken för att ta reda på hur du införlivar proaktiva datakvalitetskontroller och utför dessa jämte aktiviteter för bearbetning av händelseströmmar.

Vänligen fyll i formuläret för att få ett exemplar

Email-Download-phone-not-req
Relaterat innehåll