Vitbok

Strategier för molnmigrering för kapitalmarknadsföretag

Amit Bhute,

SVP, Global Head, Banking & Financial Services, Virtusa

Publicerad: december 2, 2020
Strategier för molnmigration

Till följd av den avtagande företagstillväxten på kapitalmarknaderna har fokus flyttats mot kostnadsoptimering och operativ effektivitet. Migrering till molnet har blivit en av de viktigaste frågorna för att skapa kontinuitet i verksamheten och samtidigt minska kostnaderna för infrastruktur och drift. Resan till molnet har dock varit fylld av många fallgropar och utmaningar. Kapitalmarknadsbolag behöver ett strukturerat ramverk för att utvärdera vilka applikationer som ska migreras i rätt ordning. 

I den här artikeln berättar Amit Bhute, SVP, Global Head Banking and Financial Services Practice på Virtusa, hur kapitalmarknadsbolag bör närma sig sin strategi för molnmigrering. Han diskuterar hur man med hjälp av modellering av affärskapacitet och kunskap om vilka parametrar som används för att utvärdera applikationers molnberedskap kan skapa en omfattande 6R-migreringsplan. 

Ladda ner den här vitbokenför att få reda på vilka detaljer som är viktiga för att lyckas med att migrera till molnet och skapa värde för din verksamhet.

Vänligen fyll i formuläret för att få ett exemplar

Email-Download-phone-not-req
Relaterat innehåll