Vitbok

Kom ut på marknaden snabbare med intuitiv nätplan och Build-implementering

Publicerad: februari 9, 2023
Det växande behovet av en expansiv nätplan och Build-grund
Det växande behovet av en expansiv nätplan och Build-grund

Planering och uppbyggnad av ett telefonnät är en iterativ process med slutmålet att ta fram nytt nät eller en ny tjänst som uppfyller operatörens och abonnenternas krav. Slutanvändarna idag förväntar sig snabbare aktiveringstider, konstant tillgänglighet och snabb problemlösning. De tre stora amerikanska operatörerna har spenderat mer än 100 miljarder USD på 5G-nätet och uppgraderingar av telenätet, och populära operatörer som AT&T, Vodafone och Verizon brottas ofta med föråldrade nät och processer som hindrar dem från att tillgodose kundernas behov.

För att designa ett agilt nät idag tar det 8–9 timmar för en FTTH-expert (Fiber To The Home) att ta fram en planritning för 500 hus. Telekombranschen vill minska ner det till några timmar. Det kräver en automatisering av planerings- och designprocessen automatiseras.

Eftersom efterfrågan på bandbredd nästan fördubblas för varje år försöker telekombolagen att skapa nätverksinfrastrukturer som ger maximal täckning, minimal latens och uppfyller krav i lagstiftning och föreskrifter. Globalt beräknar man att den årliga intäkten per användare (ARPU) kommer att öka med 15–25 % under de kommande 12 månaderna när telekombolagen höjer sina priser och kostnaden för 5G-tjänster ökar.

Detta kräver enhetlighet mellan alla viktiga intressenter för att möjliggöra ett effektivt informationsflöde mellan olika plattformar. Implementeringstjänster och automatisering är avgörande för utvecklingen av 5G, IoT och den industriella digitaliseringen.

Detta whitepaper från Virtusa och Zinnov ger en översikt över den aktuella marknaden och diskuterar implementeringen av nätverkstjänster, befintliga kommersiella och tekniska utmaningar samt potentiella förbättringsområden. Det bygger på Virtusas omfattande expertis och erfarenhet inom området och Zinnovs forskningsbaserade kunskaper.

Ladda ner vitboken

Mer information om Virtusas omfattande expertis och erfarenhet inom området och Zinnovs forskningsbaserade kunskaper.

Email-Download-phone-not-req
Digital teknik för mediabranschen

Förnya kundupplevelsen för de digitala urinvånarna

Relaterat innehåll