Webinar

Open Banking: Från taktik till strategi

Publicerad: december 16, 2019
[Webinar] Open Banking: Från taktik till strategi

Med de reglerande tidsfristerna för Open Banking har organisationer arbetat taktiskt snarare än strategiskt, och detta kan innebära begränsad tillväxtmöjlighet och kan ha orsakat oavsiktliga riskutmaningar. Tre månader sedan det planerade genomförandet av PSD2 Open Banking i Europa - vad har vi lärt oss, hur har marknaden reagerat och hur ser framtiden ut?

Vi har utforskat de här frågorna, och mycket mer, i det här efterfrågade webinaret. Se nu för att ta reda på:

  • Hur PSD2/Open Banking-landskapet ser ut idag i Europa och globalt, vanliga trender och var skillnaderna ligger
  • Hanteringen av de nya riskerna med TPP och direkt API-kundtillgång till banktjänster, och att utforska bankernas omsorgsplikt
  • Insikter och observationer från Virtusas erfarenhet av att leverera Open API Banking -projekt globalt
  • Hur ser "bra" ut? Digital transformation, kommersialisering av tjänster, riskreducering

Vänligen fyll i det här formuläret för att komma åt inspelningen

Email-Download-phone-not-req
Upptäck Virtusas lösningar för Open Banking.

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll