Webinar

Förstå de föränderliga kraven på efterlevnad och verksamhetsomvandling för FHIR-baserad interoperabilitet

Publicerad: februari 21, 2023

Interoperabiliteten i ekosystem för hälso- och sjukvård är avgörande. Brister i utbytet av vårddata mellan leverantörer, betalare och patienter leder till luckor när det gäller att erbjuda rätt vård. För att åtgärda de här problemen antog delstaten Kalifornien i september 2022 lagstiftning som kräver att alla vårdprogram som regleras av delstaten ska implementera de API:er som CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) definierar som en del CMS Interoperability and Patient Access Rule Kommersiella program som är verksamma i Kalifornien har mindre än 12 månader på sig att implementera en lösning som uppfyller dessa krav. För andra delstater är det lika viktigt att anamma FHIR-standarderna för kommande statliga och federala påbud. 

I det här intima samtalet får deltagarna inte bara mer information om omfattningen och effekten av lagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 2024, utan också om hur man tar interoperabilitet till en ”smart” nivå genom att utnyttja Virtusa-/Onyx-lösningen. Goda tekniska förutsättningar underlättar digital omvandling.


De viktigaste punkterna:

I detta webinarium diskuterar vi den nya lagstiftningen och hur den påverkar intressenterna, hur man navigerar genom förändringarna och maximerar resultaten. 

  • Hur stor förändring innebär detta?
  • Varför är denna förändring värd att ta till sig?
  • Kraften bakom korrekt tillämpade FHIR-standarder
  • Vad betyder lagstiftningen för betalare och leverantörer?
  • Vilken information ska förmedlas till intressenterna?
  • Fördelar med Virtusas och Onyx partnerskap
CMS-interoperabilitet och patientåtkomst

Uppnå samordnad vård, förbättrade hälsoutfall och lägre kostnader

 

 

Relaterat innehåll