Webinar

Intelligent automatisering inom sjukvården

Intelligent automatisering inom vården - informell chatt

Genom intelligent automatisering kan vårdorganisationer dramatiskt förbättra sin driftseffektivitet, ge handläggare rätt information vid rätt tidpunkt samt leverera en bättre patientupplevelse. Genom att kombinera robotik, data, automatisering och AI/ML kan organisationer kontextualisera processer, påskynda deltagandet samt förbättra efterlevnaden.

Sri Ramesh Eevani – teknikchef för AVP – Healthfirst, Kelli Bravo – direktör, sjukvård och life sciences, Pegasystems, Inc och Vaibhav Srivastava – senior direktör för sjukvård, Virtusa, diskuterar hur intelligent automatisering kan få vårdleveranser och administration att fungera sömlöst för att ge organisationer tillgång till större avkastning.

De viktigaste punkterna:

  • Ta itu med utmaningarna inom kapacitets- och kostnadsoptimering som branschen står inför genom att automatisera viktiga affärsfunktioner med hjälp av IPA/RPA
  • Använd IPA för att hantera volymer utan manuella ingrepp
  • Intelligent automatisering ger ett differentierande tillvägagångssätt för att automatisera ditt arbete

Vänligen fyll i det här formuläret för att komma åt inspelningen

Redirect-View-Webinar-phone-notreq
Relaterat innehåll