Webinar

Utmanande kundupplevelse med förstärkt och virtuell verklighet

 

 

Publicerad: juni 14, 2021
Augmented And Virtual Reality Webinar

Enligt en nyligen genomförd undersökning förväntas den globala marknaden för Augmented Reality (AR, förstärkt verklighet) och Virtual Reality (VR, virtuell verklighet) växa med 125,19 miljarder USD under 2020-2024

Nu som det virtuella är det nya vanliga kommer uppslukande upplevelser som AR och VR att definiera 'upplevelsens framtid'. Tekniska innovationer accelererar ytterligare efterfrågan på AR- och VR-applikationer.

Titta på denna paneldiskussion för att lära dig hur ledande organisationer skapar en icke-parallell kundupplevelse.

De viktigaste punkterna:

  1. Vilka är de viktigaste drivkrafterna för implementering av AR och VR?
  2. Hur används AR/VR idag i TMT, BFSI och HLS
  3. Vilka är de användningsfall som kan generera mest ROI
  4. Hur kan företag starta eller utveckla XR-initiativ
  5. Vad är några av de tidiga implementeringarna och när kommer XR att bli mainstream
  6. Vilka är de viktigaste övervägandena och kritiska framgångsfaktorerna för implementering av XR

Vänligen fyll i det här formuläret för att komma åt inspelningen

Webinar-Form