Webinar

Påskyndad innovation med molndata och analys

Publicerad: juni 24, 2021
Molndataanalyswebinar

I en tid av dataekosystem där gränsen mellan externa och interna data börjar suddas ut, hur ska organisationer navigera i denna röra och skapa motståndskraftiga arkitekturer som klarar tidens tand?

Titta på vårt webbseminarium "Accelerating innovation with cloud data and analytics" för att lära dig hur organisationer i APAC använder molndata och analys för att framtidssäkra sin datahanteringsarkitektur.

Gästtalare är Sam Higgins, chefsanalytiker på Forrester Research, Katarina Dulanovic, General Manager – Data Office på Allianz Australia Ltd., Hany Azzam, STU Lead, Global Accounts – Asia på Microsoft, och Krishna Thiagarajan, Sr. Vice President -–Analytics, Insights & Data på Virtusa. 

Titta på det här webbseminariet för att:

  • Lära dig mer om de senaste trenderna inom molndata och analys på APAC-marknaden 
  • Förstå hur företag kan framtidssäkra sin datahanteringsarkitektur och möjliggöra leverans av innovativa produkter och tjänster. 
  • Höra verkliga exempel på hur företag framgångsrikt har flyttat data till molnet och bemästrat konsten att styra data. 
  • Få information om bästa praxis för implementering av molndataprogram.

Vänligen fyll i det här formuläret för att komma åt inspelningen

Webinar-Form