Tech Talk

Teknisk omvandling inom vårdbranschen

Publicerad: September 15, 2020

Den globala pandemin har förändrat hur organisationer ser på digital innovation. Vårdorganisationer, som i allmänhet har setts som eftersläpande inom användningen av digital teknik, rusar för att påskynda innovation inom den egna organisationen.

Se Robert Ruocco, vicepresident,  Bluecross Blueshield Western New York och Vaibhav Srivastava, vice direktör för vård, Virtusa, kommentera det aktuella scenariot och dela med sig av sina tankar om framtiden i vårt första virtuella Virtusa Tech Talk.

Höjdpunkter från konversationen:

Vikten av teknisk omvandling
Företag utvecklar innovationer som de tror att kunderna önskar sig snarare än att lägga fokus på kundernas faktiska behov.

Personalisering som en central komponent av personliga interaktioner
Betalare bör skapa en digital "front door"-upplevelse för kunderna för att efterlikna upplevelsen de vant sig vid under tiden före covid-19.

Datakompatibilitet och distansvård
Betalare bör se HL7-mandatet som ett tillfälle att utveckla patientfokuserade produkter och tjänster.

Företag som var intresserade av distansvård redan innan pandemin får en fördel i och med att de kan erbjuda kunderna tjänster på distans.

Vikten av molnet och AI
Företag inser nu de verkliga fördelarna med molnet bortom TCO – att konsolidera data från olika källor och bygga skalbara lösningar. Genom att ena smarta processer med hjälp av AI-teknik såsom molnet kan företag frodas.

Att påskynda digital omvandling under osäkra tider
Att dessa är osäkra tider globalt har ökat drivkraften att använda innovativa lösningar i större skala. Robert och Vaibhav delar tre viktiga lärdomar inför framtiden:

  1. Att driva digitalt engagemang och bättre anpassning till kundernas förväntningar
  2. Att utbilda team och ge dem verktygen som krävs för att hantera den digitala omvandlingens utmaningar
  3. Att rivstarta digital omvandling genom att samarbeta med ett företag som har kompetensen att genomföra storskaliga omvandlingsprogram
Relaterat innehåll