Tech Talk

Utvecklingen av molndatastrategier för betalare inom vården

Publicerad: december 6, 2020

Vi märker utan tvekan av en ökad användning av molnet i hela vårdbranschen och en förflyttning mot ökad effektivitet och bättre samarbeten för att förbättra vårdresultaten.

Se vår diskussion med Vinesh Kolpe, chef för kärnplattformar och datastrategi på Magellan Health, samt en pionjär inom att använda data i molnet, och Manu Swami, vice direktör för vård och biologisk vetenskap på Virtusa. De två diskuterar sina upplevelser inom molndataomvandling och vikten av molnet för betalare inom vården. 

 

Höjdpunkter från konversationen:

Ändringar i hur betalare använder molndatatjänster 

Användning av molnet har accelererat i snabb takt för att hantera vårdens föränderliga scenario. Betalare investerar i teknik som förbättrar vård och tillsyn på distans, såsom funktioner för kommunikation ("telehealth") och datadelning. Man börjar förverkliga skalbara ekonomier och påskynda innovationen för att använda teknik såsom kognitiv analys, AI och ML i det tekniska landskapet för bättre affärsmässiga resultat.

Prioritering av dataöverföring till molnet

Det är viktigt att ha en tydligt formulerad affärsplan som täcker hela organisationens behov. Kulturell orientering och utbildning spelar en viktig roll för att driva användning. Företag bör använda en stegvis process som stöds av strategisk prioritering. En effektiv vägkarta inkluderar en grund med analys i realtid och sedan "mogna" dataprogram. Detta uppnås genom att standardisera data och verktyg för att driva organisationen att uppnå övergripande affärsmässiga mål. 

Molnet möjliggör kognitiv analys för att driva smidiga verksamheter 

HSS-riktlinjer för informationsdelning har stimulerat behovet av ökad smidighet inom organisationer. Detta skapar en viktig möjlighet att driva intelligens genom omvandling av affärsprocesser och kognitiv analys – en kombination av RPA och datadriven automatisering som lägger fokus på intelligenta arbetsflöden. Allt detta syftar till att minska partiskhet och att röra sig mot värdebaserad vård och fokus på patienten. Exempel inkluderar att använda AI och OCR för förhandsgodkännande och hantering av inkomstcykler. I grunden handlar det om att driva kostnader och kvalitativ vård och att spara både minuter och miljoner för betalare inom vården, vilket driver utvecklingen i nästa riktning.

Steg som betalare kan ta nu för att påskynda datadriven omvandling

Vården är en ekonomisk utmaning. Det förutspås att en av fem dollar som betalas inom en kort framtid kommer att gå till vården. Fokus ligger därför på att driva kostnadsoptimering. Kostnadsoptimering finansierar innovation. Att möjliggöra storskalig innovation är i sin tur avgörande för affärsmässig framgång. 

Återhämtningen från denna pandemi kommer att vara digital. Inom en "datarik" bransch som vården kan organisationer tjäna pengar på data genom bilateralt informationsutbyte samt öppna plattformar och marknadsplatser. Omvandling av molndata kommer att hjälpa till att integrera isolerade, spretiga processer och arbetsflöden samt driva resan mot molnet från perspektivet digital upplevelse. 

Relaterat innehåll