Rapport

Personal financial coaches – konsumentbankernas plan A

Publicerad: april 24, 2020
Ladda ner vår Playbook för Personal Financial Coaches (PFC)

Det traditionella sättet att få finansiell rådgivning innebar en resa till ett kontor, en diskussion med en chef, varefter kunden köpte en bankägd produkt eller tjänst. Men förändringar i kunddemografi, fintech-företagens framväxt och Open Banking som möjliggör innovation har satt kunden i förarsätet i stället för att få icke-anpassade lösningar som ska passa alla.

PFC:s (Personal Financial Coaches) playbook är ett svar på en stark marknads- och konsumentförändring i riktning mot PFC- och PFM-appar (Personal Financial Manager). PFC har ursprungligen drivits av fintech- och utmanarbanker, men får nu allt större betydelse för traditionella konsumentbanker som anpassar sina strategier för att möta kundernas behov och undvika att bli avbrutna på en marknad som är mättad av utmanare.

Playbooken omfattar bland annat en marknadsöversikt som tittar på de globala konsumenternas låga finansiella kunskaper, hur Open Banking har skapat möjligheter till förbättrad analys av utgifter på människors konton, olika typer av PFC och en grundlig översikt över internationella PFC- och PFM-aktörer på marknaden och olika typer av produkter för personlig finansiell coachning och förvaltning.

Ladda ner vår playbook för att lära dig mer.

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll