Rapport

En analys av tillväxten av insättningar från privatpersoner i europeiska banker

Publicerad: februari 9, 2020
En analys av tillväxten av insättningar från privatpersoner i europeiska banker

Globalt sett genomgår banksektorn ett stort systemskifte som drivs av utveckling inom teknik, regleringar, demografi, konsumentbeteende och till och med kryptovalutor. Det finns också ett hot mot konventionella banktjänster för privatpersoner från snabbt framväxande FinTechs.

Virtusa genomförde en omfattande studie om hur dessa trender har påverkat den europeiska marknaden för banktjänster för privatpersoner. Storbankernas resultat analyserades med avseende på inlåningstillväxt, intäkter och rörelsekostnader, liksom korrelationen mellan det övergripande resultatet och inlåningsbasen samt betydelsen av investeringar i digital och mobil teknik för att förbättra effektivitet och lönsamhet.

Vår analys visade på flera viktiga iakttagelser på europeiska marknaden för banktjänster för privatpersoner under de senaste fem åren, bland annat:

  • Den årliga inlåningstillväxten för de europeiska bankerna har varit blygsam, i genomsnitt 1,8 % mellan 2008 och 2018
  • De största bankerna hade den bästa tillväxten och ökade inlåningen 2-6 gånger mer än sina mindre konkurrenter
  • De bästa bankerna i studien var de franska bankerna Crédit Mutuel och Crédit Agricole, som överträffade konkurrenterna med en inlåningstillväxt på över 19 % sedan 2015

Ladda ner forskningsrapporten för att få veta mer.

Resultaten är författade av Bob Graham, EVP och global chef för transformationstjänster på Virtusa, och Padmanabh Munje, chef för företagsrådgivning.

Vänligen fyll i det här formuläret för att ladda ner

Email-Download-phone-not-req

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll