Podcast

Podcast: Företags-IT i AI:ns tidsålder

Publicerad: oktober 8, 2018
Podcast: Företags-IT i AI:ns tidsålder

Företag som Apple och Amazon har satt standarden för "smarta" användarupplevelser och kunderna nöjer sig inte med något mindre. För att möta de alltmer krävande behoven hos sina kunder vänder sig framåtblickande företag till vår tids mest omvandlande teknologi: AI.

Men framväxande tekniker som artificiell intelligens och maskininlärning innebär stora utmaningar när det gäller integritet och reglering. Hur kan du undvika de vanliga misstagen som gör att andra företag går två steg tillbaka?

Virtusa och Aberdeen samarbetar för att utforska allt som har med AI att göra, och lär dig hur ditt företag kan dra nytta av framväxande tekniker för att bli ett riktigt intelligent företag i denna podcast-serie i fyra delar.

Lyssna på serien på Spotify och Itunes:

Podcast: Företags-IT i AI:ns tidsålder

Frank Palermo, Vice VD för digitala lösningar och David Katz, Vice VD för användarlösningar på Virtusa samt Jim Rapoza, forskningschef på Aberdeen diskuterar hur ledande företag använder denna teknik för att förändra hur ett företag byggs upp, och därmed också omvandla affärsresultaten.

Aberdeen är ett Market Intelligence-företag som fångar och analyserar köparnas beteenden i hundratals B2B

sektorer för att driva marknadsandelar för abonnenter.

Läs mer om Aberdeen på www.aberdeen.com

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Vi har arbetat med några av världens största finansinstitut för att implementera avancerade, innovativa lösningar som har omvandlat hur de bedriver sina verksamheter.

Relaterat innehåll