Perspective

P27 sätter Norden på vägen mot snabbare betalningsinnovation

Amit Bhute,

SVP, Global Head, Banking & Financial Services, Virtusa

Publicerad: mars 26, 2021

Redan innan pandemin introducerade banksektorn produkter och tjänster för digitala kunder. Vi såg flera regler och efterlevnadsstandarder som ISO 20022 som infördes för att säkerställa trygga och säkra transaktioner. Pandemin och de medföljande nedstängningarna påskyndade i sin tur en stor del av denna innovation i betalningslandskapet i hela Europa. Banker måste vara agila och kunna modernisera sin infrastruktur snabbt för att leverera kundprioriteringar som fakturering och löneutbetalning i sista minuten och förbättra kontoskulder.

De kommande åren förväntas utgöra en viktig milstolpe i betalningsmoderniseringen för Norden. Inte nog med att lanseringen av P27, den nya nordiska betalningsplattformen, kommer att äga rum 2022, men det svenska clearingsystemet Bankgiro kommer också att stänga ner flera betalningstyper som löner, fakturering och pensioner. Detta kommer att utlösa en migrering av kunder från Bankgirot mot det mer effektiva clearingsystemet P27 som arbetar i realtid, och som använder sig av moderna ISO 20022-betalningsstandarder.

Det här blogginlägget är en uppföljning till blogginlägget om utvecklingen av Nordiska betalningar, och presenterar en konkret plan som beskriver åtgärder som ska vidtas för att omfamna uppgraderingar av betalningssystem i Europa. 

Det finns fyra huvudområden som påverkas av den nuvarande höjningen av bankerna för att hantera betalningar i realtid i Norden och Europa. Dessa områden är:

 1. Förbättring av ombordstigning och kundkommunikation

  Förväntningarna från företag och handlare är att dra nytta av ISO-standarderna eftersom detta har varit en investering under lång tid på kundernas sida. Företag förväntas utnyttja moderna företagslösningar och API:er för att minska tiden för ombordstigning från veckor till dagar. Traditionellt sett är integrationsprojekten till ombordstigande kunder arbetskrävande och tekniska med flera manuella steg. 

  Att skapa en digital och automatisk registreringssida för att öppna företagskonton är avgörande eftersom mängden information är betydligt större än konsument- och standardkonton. Arbetsflöden för auktorisering av företag inkluderar också flera källor, såsom aktieägares och styrelseledamöters information eller godkännanden som behövs från alla auktoriserade undertecknare.

  Förbättring av ombordstigningsprocessen kan påverka stordriftsfördelar positivt genom tillämpning av sådana processer i olika geografiska områden, t.ex. Pay.UK, UK/US TCH

 2. Förbättring av det nuvarande äldre systemet

  Modernisering av äldre system och säkerställande av data kan åstadkommas utan en strategi där man bara "river ut och ersätter" helt och hållet. Genom att bygga nya arbetsflöden som fungerar parallellt är det möjligt att upprätthålla den löpande verksamheten medan nya produkter/tjänster långsamt ersätter de befintliga produkterna/tjänsterna med en framtida beprövad orkestrering som kunderna både följer och uppskattar. Det är viktigt att komma ihåg att den nya infrastrukturen kommer att expandera till många fler API:er för meddelanden och tjänster såsom betalningsbegäran och bekräftelse av betalningsmottagaren inom en snar framtid.

 3. Att definiera en vision och identifiera möjligheter

  Banker bör börja med att definiera den vision och strategi de vill anta och få verkställande anpassning gentemot affärsmålet för att strategiskt kunna uppgradera sina äldre system för P27 Nordic Payments. Nästa steg skulle vara att identifiera potentiella nya produktmöjligheter i linje med affärsvisionen, men samtidigt ta hänsyn till verkligheten när det kommer till befintlig teknik och operativa begränsningar. Dessa möjligheter kan klassificeras i:

  1. Lågt hängande frukter - Produkter som är lätta att implementera men har begränsad intäktspotential som "bekräftelse på betalningsmottagare" och P2P-betalningar

  2. Snabba vinster– Produkter som är lätta att implementera men som har begränsad intäktspotential som "betala med konto" på PoS

  3. Stora mål– Produkter som är komplicerade att implementera men som anpassar sig till bankens långsiktiga riktning, som "betalningsförfrågan"

  4. Inte värt det– Möjligheter som inte överensstämmer med bankens strategiska vision och är ganska komplexa att genomföra 

  När produktmöjligheterna har identifierats är det viktigt att skapa en värmekarta över de påverkade systemen och anpassa dem till operativa processer, som alltid behöver justeras för P27, som realtidslikviditetsmodellering, undantagshantering etc. Resten flödar in i IT- och Ops-leveransfaserna för lösningsdesign, smidig uppbyggnad, industri, schematestning och migration.  

 4. Behov av kontinuerlig utveckling

  P27 är inte bara en engångsinfrastrukturförändring, utan en grundläggande förändring i hur betalningar görs. Systemet definierar kärninfrastrukturen som låter banker och finansiella tjänsteföretag innovera och skapa överläggstjänster. Banker bör utnyttja denna möjlighet att utveckla produkter och tjänster i tillägg till P27 på ett agilt sätt. Det rekommenderas starkt att bygga in utvecklings- och testautomatiseringsramar nu för att stödja snabba produktförändringar.   

 

Att omfamna P27 

Rörelsen har nu gått från mainframe till modulär, vilket är nyckeln till att uppnå framgång med P27. Den första releasen av P27 är helt enkelt rensning av batchfiler som innehåller betalningar för fakturering och löner. Ja, det är en betydande förbättring, men det representerar fortfarande baslinjen i realtid. Det är det första steget följt av flera releaser som betalningsbegäran, bekräftelse av betalningsmottagaren, andra generationens direktdebitering, affärsövervakning och en mängd framtida överläggstjänster.  

 

Utforska snabbvalutor för valutor

Europeiska centralbanken (ECB) samarbetar med Sveriges Riksbank för att få TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) för att stödja betalningstransaktioner i olika valutor. TIPS är en tjänst som reglerar betalningar i centralbankpengar i realtid och dygnet runt. Det stöder för närvarande avvecklingen av omedelbara betalningar i euro, men har också den funktionella förmågan att stödja andra valutor. TIPS kommer att börja avveckla omedelbara betalningar i svenska kronor från och med maj 2022. Denna interoperabilitet gör det möjligt för konsumenter att köpa/överföra pengar till alla länder i Euro-området och omvänd riktning, där en kund i Euro-området kan överföra euro som betalning för varor i Sverige på samma sätt.

Pay.UK omvandlar betalningar i Storbritannien

Ser vi ett steg vidare jobbar Pay.UK med att förändra sättet betalningar levereras på i Storbritannien, och med tiden kommer det att föra alla dessa produkter och tjänster närmare varandra. Initiativet är att bygga rälsen som de brittiska betalningarna kommer att röra sig på. Genom infrastruktur och tjänster möjliggör Pay.UK betalningar på 19,2 miljarder pund varje dag. Pay.UK samarbetar med Payment System Regulator (PSM) och Bank of England (BoE) för att definiera New Payments Architecture NPA) och att på grundläggande vis göra om landets betalningssystem som ska lanseras inom de närmaste fem åren.

 

Anta nya systemtrender för att förbli relevanta

Realtidsbetalningar kommer att gynna banker, företag, handlare, konsumenter och samhället genom att: 

 • Erbjuda snabbare penningöverföringar och automatiserad avstämning 
 • Bygga nya produkter baserat på "Be om att betala" som blir de nya standarderna
 • Erbjuda förbättrad synlighet för betalningar genom att möjliggöra bättre kontanthantering 
 • Hjälpa företag att bättre hantera den dagliga verksamheten genom att förbättra likviditeten och prognosen

 

Speaker

Amit Bhute

SVP, Global Head, Banking & Financial Services, Virtusa

Amit leder bank- och finansiella tjänster globalt för Virtusa med över tjugo år plus erfarenhet av att råda BFSI och teknikföretag att driva digital transformation och påskynda intäktsgenerering genom nya och innovativa affärsmodeller.

Han är ansvarig för att förstå bankmarknadstrender och regelverk samtidigt som han utvecklar Virtusa -funktioner för att hjälpa våra kunder att dra nytta av dessa trender. Han interagerar nära med ledare på C-nivå inom Financial Services för nyckelkunder på Virtusa och sitter i transformations- och styrelsestyrelsen för strategiska program.

Han älskar att skriva bloggar, artiklar och läsa banktidskrifter och är också talare på olika branschplattformar, inklusive SIBOS, IDC -evenemang, kund-, partner- och analytikerhändelser.

Relaterat innehåll