Perspective

Hur molnanpassning kan göra försäkringsanspråkssystem skalbara och elastiska

Publicerad: januari 13, 2019

Försäkringsbranschens rykte om att vara statisk och trög som svar på efterfrågan är ett minne blott. Dagens kunder förväntar sig att försäkringsbolagen ska skala upp för katastrofskador och samtidigt fortsätta sin verksamhet som vanligt. Till exempel resulterade orkanen Florence, som drabbade Carolinas i september 2018, i mer än 185 000 försäkringsanspråk på några veckor. Även om detta störde miljontals liv, varierade de uppskattade förlusterna som branschen ådrog sig från 1.7 miljarder dollar till 4.6 miljarder dollar. Skadeståndsanspråken varierade från nedfallna träd till hem och bilar, till omfattande takskador, som strömmade i enorma mängder.

Konventionellt skulle försäkringsbolagen inrätta en lokal ansökningsplats för anspråk för att möta kundernas behov och undvika serviceförseningar under sådana katastrofer. Detta innebär också stora investeringar från en del av försäkringsgivaren, särskilt i infrastruktur som kan hantera arbetsbelastningen. Tyvärr, många gånger, får försäkringsbolag stora förluster om det finns liten eller ingen efterfrågan. Men om de inte investerar i infrastruktur för att hantera arbetsbelastningen misslyckas försäkringsgivaren med att betjäna sina kunder i sådana tider när de behöver det mest.

Att anta en molnmodell kan inte bara hjälpa försäkringsbolag att påskynda skadeprocessen under sådana krav, utan med rätt användning av denna teknik kan det hjälpa dem att skapa en djup inverkan i sina företag. Att omfamna molnet hjälper till att minska driftskostnaderna och göra anspråk skalbara och flexibla för kunderna.

Så här kan försäkringsanspråksverksamheten dra nytta av molnmodellen.

Utnyttja molnet för oförutsägbar skalbarhet för anspråksverksamhet. Molnplattformar har den inneboende möjligheten att skala beräkningsresurser baserat på efterfrågan och affärsarbetsbelastningar. Detta innebär att försäkringsbolag inte behöver investera i förväg i infrastrukturen för att hantera topparbetsbelastningar, eftersom de kan skala upp när och om det finns en affärsefterfrågan.

Att flytta till molnet ger försäkringsgivaren flexibilitet att betjäna försäkringstagare och hantera arbetsbelastningen mer effektivt eftersom hantering av katastrofanspråk kräver ett annat tillvägagångssätt jämfört med andra försäkringsanspråk.

Lägre löpande driftskostnader. Försäkringsbolag med lokala datacenter driver många servrar, beroende på verksamhetens storlek och art. Om vi jämför datacenter av den storleken med molndatacenter, som har tiotusentals servrar, kan du se att de skalfördelar som molnoperatörer uppnår inte kan jämföras med lokala applikationer. Att införa en molnmodell kräver små eller inga kapitalinvesteringar och ger försäkringsgivare flexibilitet, vilket resulterar i en minskning av löpande driftskostnader.

Affärskontinuitet och haveriberedskap. Föreställ dig att ett försäkringsbolag i North Carolina fick sitt datacenter skadat av orkanen Florence. Skulle de någonsin kunna göra affärer igen? Svaret är ja. Molnmodellen tillhandahåller en mekanism för att distribuera ditt system (och data) över olika platser för att minska risken för dataförlust eller otillgänglighet på grund av en katastrof. Molnmodellens metod kan användas i olika regioner. Att inrätta lokala datacenter över geografiska områden kommer att innebära ett stort kapitalutlägg och kan anstränga ekonomin.

Men i en molnmiljö är kostnaden vanligtvis OPEX och att ha dina data lagrade i molnet skulle möjliggöra affärskontinuitet för försäkringsbolag och snabbare haveriberedskap för försäkringstagarna.

Snabbheten, enkelheten och effektiviteten i anspråksprocessen är huvudsaken i tider med hög efterfrågan eftersom det sätter tonen för en hälsosam kundrelation. Genom att införa en molnmodell kan försäkringsbolagen minska kostnaderna och behandla anspråk snabbare, vilket resulterar i snabbare utbetalningar till förmånstagare som hjälper dem att återhämta sig från förlusten och gå vidare.

Insurance cloud solutions

Accelerate time-to-market and achieve true customer-centricity

Relaterat innehåll