Perspective

Tjäna pengar på digitala betalningar med Virtusa Cloud Foundry

Publicerad: april 27, 2021

Sedan COVID-19 kom har företag varit under intensivt tryck för att förnya sig, växa och bli mer anpassningsbara till ständigt föränderliga miljöer, risker och kundernas förändrade preferenser. En bransch som känner detta extra tydligt är bankrörelsen, där efterfrågan på nya digitala betaltjänster fullkomligt skjuter i höjden.

Känslan av att det brådskar att modernisera betalningar kommer från kunder som ställer allt högre krav på friktionsfria betalningar där de handlar. Det är också ett resultat av den ekonomiska möjligheten att fånga ytterligare affärsflöden för transaktionsbanker som kommer från Digital Commerce-aktörer - enligt data från Statista och LearnBonds.com kommer den globala marknaden för digitala betalningar att uppgå till 6,7 biljoner dollar i transaktioner till 2023.

Vägen till att tjäna pengar börjar med att ta till sig nya molnstrategier, verktyg och arbetssätt, och det är tydligt att banker i allt högre grad är redo att agera — enligt en undersökning av 50 CIO:er 2020 av Deloitte sjönk andelen total arbetsbelastning på plats från 59% 2019 till 38% 2021. CIO:erna rapporterade också att de förväntar sig att det offentliga molnets andel av den totala arbetsbelastningen kommer att växa från 23% till 35% i år, med privata moln och hybridmoln som når 20% respektive 7% av arbetsbelastningen.

Den här övergången till moln är viktig, men bankerna måste förbinda sig till en hybridstrategi där team kör kritiska lokala applikationer medan de utvecklar och lanserar nya betalningsapplikationer och tjänster, allt i en helt säker miljö.

Detta är inte en enkel övergång, och bankerna kommer snabbt att inse att miljöer med flera moln är komplexa, och att det i kombination med pressen att moderniseras felfritt krävs en expertpartner som Virtusa Cloud Foundry for Payments, som har en beprövad uppsättning verktyg och acceleratorer för att driva dessa initiativ. Virtusa Cloud Foundry for Payments utnyttjar ett hybridmoln som är inrättat för att påskynda betalningsmodernisering och innovativa nya funktioner som finns tillgängliga i Google Cloud, samtidigt som de löser mycket specifika teknik- och affärsproblem.

Hur fungerar Cloud Foundry for Payments?

Enhanced Cloud Foundation Toolkit:

Kärnan är en utökad Google Cloud Foundation Toolkit, som hjälper till att bygga och förbättra den säkra basmiljön. Under åren har vi skapat tilläggsmoduler som utnyttjar det arbete vi har gjort med Google Cloud-teamet för att implementera och förbättra Cloud Foundation Toolkit-modulerna. Nu kan kunder skapa och stärka sina landningszoner snabbare än någonsin genom att använda vår “Infrastructure as Code (IaC) first”-strategi.

Blueprint as Code:

Därefter hjälper vi kunderna att tillhandahålla en överlägsen upplevelse för ingenjörerna som använder sig av terraform-moduler för återkommande mönster inom programvaruteknik som Microservices, Streaming Application, Datalake, 3 Tier Architecture och fler. Levererade genom Service Now ökar dessa Blueprints en ingenjörs produktivitet avsevärt.

Vi tillhandahåller också en valfri automatiseringsserie för att ordna blueprint-komponenterna så att kunderna kan utlösa regler för att selektivt stänga av utvecklings- och testmiljöer, automatisk rengöring av loggfiler samt många andra infrastrukturuppgifter.

Affärspaket:

Nu erbjuder vi kunderna en svit med tjänster som genererar mikrotjänster från äldre kodning och förbyggd Microservice-kod som följer standarder som PSD2, CMA9, CDR med flera. På så vis snabbstartar vi moderniseringen av applikationer. För närvarande kan vår flaggskeppstekniska accelerator, FAST, generera kodning på mer än åtta programmeringsspråk, vilket ger företag möjligheten att välja sin önskade målarkitektur.

När arkitekturen har valts förstår vi att moderniseringsinitiativet för applikations- och databas/lager tar tid - projekten kan variera från månader till flera år beroende på komplexiteten i applikationen och den tekniska skulden. För att säkerställa att dessa ansträngningar inte hindrar andra digitala initiativ, erbjuder vi Payment Sandbox-miljö. Sandboxen fungerar som en Digital Twin, som skapar en proxy mellan äldre komponenter och sandbox-komponenter så att team snabbt kan spåra antagandet av beprövade FinTech-lösningar, skapa AIML-modeller och även saminnovera med dina partners.

Så snart fasen är fullförd är fördelarna som bankerna får från Virtusa Cloud Foundry for Payments många, och inkluderar:

Minskad risk för leverans och körning:

Även om det är viktigt att man är snabb, behöver även banker sinnesro. Mer specifikt måste de veta att det slutliga erbjudandet kommer att leverera som utlovat. Genom att använda bevisad snabb utveckling och produktionskapacitet, kan kunder vara säkra på att lösningen levererar.

Påskyndning av betalningstransformation

Cloud Factory använder sig av DPW för att snabbt skriva in UI, API och Fintech-integration för att bevisa affärsresor. Dessutom kan utvecklingen starta snabbt och vara mycket produktiv genom att använda förbyggda utvecklingsfunktioner, verktygskedjor och miljöer.

Framtidssäkrad innovation: 

Om banker har lärt sig något under det senaste året så är det det här — de kan inte släppa blicken på framtiden. Och nu behöver de inte göra det heller. Genom att omfamna branschstandarder och marknadsplatsmöjligheter, är dessa lösningar väl förberedda för att utnyttja nya FinTech och det nya snabbt växande betalningsekosystemet

  • Cloud Foundry används i kombination med Kubernetes i 57% av de organisationer som svarar på undersökningen
     
  • Ett stort antal organisationer rapporterar också att de redan använder flera andra open source-projekt som nyligen har integrerats med Cloud Foundry: Istio (29% användare), Prometheus (55%) och Fluentd (29%)

Vi har gått igenom utmanande tider. Med detta sagt så är det en spännande tid för finansvärlden, och införlivande av innovativa och beprövade modeller och tekniker kan bidra till att minska friktionen och öka produktiviteten. Möjligheterna är oändliga, och likaså konkurrensen. När vi tittar på bankens framtid är det tydligt att ledarna kommer att behöva behärska konsten att föra samman människor, processer och teknik för tillväxt.

Utforma din digitala framtid, på molnet

Transformera med moln för att bygga morgondagens digitala företag

     

Relaterat innehåll