segment

Flygbolag

Slipp turbulens och leverera enastående kundupplevelser med hjälp av digital omvandling

Flygindustrin möter ibland motvind; allt från fallande biljettpriser, fluktuerande bränslepriser och konkurrens från nya kanalkonsoliderare som erbjuder en sömlös kundupplevelse till många andra utmaningar.

Med digitala strategier som kärnan i många omvandlingsinitiativ erbjuder Virtusa plattformslösningar som möjliggör omnichannel-tjänster, IoT för flyghantering och använder en mängd olika tekniker för andra unika lösningar som resulterar i högkvalitativa kundupplevelser och återkommande gäster. Våra lösningar och acceleratorer bidrar till att minska genomströmningstiden, förbättra affärseffektiviteten och optimera driftskostnaderna.

Använd den digitala omvandlingens potential

Virtusa hjälper flygbolag att uppnå högre marginaler och öka lönsamheten.

 • Digital Supply Chain Optimization
  Vår digitala lösning för leveranskedjan integreras sömlöst med din leveranskedja och dina lagerprocesser, vilket förbättrar flexibiliteten och sänker kostnaderna. Våra lösningar omfattar end-to-end, order-to-cash-processer och lagerhantering. Kontrakterade leverantörer av logistiktjänster designar och distribuerar nyckelfärdiga lösningar och hanterar nyanser i leveranskedjan. Genom att hjälpa dig att utforma och driva smartare leveranskedjor som optimerar ditt lager- och tillgångsutnyttjande gör vi din leveransverksamhet transparent, vilket leder till positiv kundnöjdhet och ekonomisk framgång.
 • Outbound Logistics Solutions
  Virtusas lösning för utgående logistik och djupgående expertis inom logistikprocesser integrerar komplexa IT-system för att säkerställa en sömlös anslutning till den sista kilometern. Företag utforskar nya tekniker så som last-mile/first-mile-delivery, som är en grogrund för innovation inom logistikbranschen. Hyperlokala pakettransporter, publikbaserade hämtningar och leveranser samt ruttoptimering i realtid är några av de lösningar som arbetar tillsammans i ekosystemet. Dessa lösningar förbättrar dina leveranser och minskar dina kostnader även i omfattande multimodala transportnätverk.
 • Connected Fleet Management
  Virtusas lösning för uppkopplad vagnparkshantering integrerar digital teknik som IoT, molntjänster och edge computing i en lösning i företagsklass som använder fordonsdata för att ge övertygande och användbara insikter för bättre beslutsfattande Kostnader för bränsle och fordonsunderhåll är en av de största kostnaderna för logistikföretag. Exakt förutsägelse av fordonstillgänglighet ger bättre ruttsimulering och planering, vilket leder till bättre kundservice. Vi hjälper till att minska underhållskostnaderna för vagnparken, optimera dess produktivitet och övervaka fordonens skick för bättre prestanda. Vi använder acceleratorer som förbättrar kommunikationen mellan fordon och fordon (V2V) och mellan fordon och infrastruktur (V2I) för att bidra till ökad säkerhet och effektivitet, vilket i slutändan leder till en överlägsen kundupplevelse.
 • Omnichannel-kundupplevelse
  Våra omnichannel-strategier hjälper till att skapa återkommande kunder. Vi levererar personalisering och sofistikering i butik genom att integrera digitala och fysiska upplevelser. Medan de flesta företag har en tydlig vision av hur de vill optimera kundupplevelsen, saknar de implementering och teknisk eller operativ expertis. En sömlös upplevelse är den grundläggande efterfrågan nu, men på grund av de traditionella kanalcentrerade lagersilorna är det ganska utmanande att leverera en enhetlig upplevelse. När kundlojaliteten avtar, bör omedelbarhet, personalisering och tillgänglighet vara din högsta prioritet.
Använd den digitala omvandlingens potential
Relaterat innehåll