segment

Logistik och frakt

Optimera distributionskedjans prestanda genom digital omvandling

Leverantörer av frakt och logistik befinners sig på den ekonomiska turbulensens höga hav. Som livlina i leveranskedjan måste operatörerna förbättra orkestreringen mellan tillverkning och slutleverans. Den föränderliga miljön och den osäkra tillväxttakten gör denna roll än mer komplex. Sammanslagningar och förvärv ökar i branschen medan operatörer försöker maximera effektiviteten av den kombinerade verksamheten samtidigt som de skapar ett nischat utbud av innovativa branschspecifika lösningar.

Vi utnyttjar kraften från den digitala omvandlingen för att hjälpa frakt- och logistikoperatörer att uppnå högre marginaler och ökad lönsamhet. Vi gör det möjligt för operatörer att effektivisera processer för alla intressenter genom differentierade lösningar som utnyttjar avancerad teknik som IoT, edge computing och cloud computing. Vårt automatiseringsledda tillvägagångssätt för affärsomvandling hjälper operatörer att förbättra tjänsternas effektivitet.

Använd den digitala omvandlingens potential

för att hjälpa logistik- och fraktbolag att optimera sina distributionskedjor

 • Supply Chain Optimization
  Vår digitala lösning för leveranskedjan integreras sömlöst med din leveranskedja och dina lagerprocesser, vilket förbättrar flexibiliteten och sänker kostnaderna. Våra lösningar omfattar end-to-end, order-to-cash-processer och lagerhantering. Kontrakterade leverantörer av logistiktjänster designar och distribuerar nyckelfärdiga end-to-end-logistiklösningar för sina kunder och hanterar de nyanser i leveranskedjan som finns bland företag i olika branscher. Genom att hjälpa dig att utforma och driva smartare leveranskedjor som optimerar ditt lager- och tillgångsutnyttjande gör vi din försörjningsverksamhet mer transparent, vilket leder till positiv kundnöjdhet och ekonomisk framgång.
 • Outbound Logistics Solutions
  Vår lösning för utgående logistik och expertis inom logistikprocesser integrerar komplexa IT-system för att säkerställa en sömlös anslutning till den sista kilometern. Företag utforskar ny tekniker så som last-mile/first-mile-delivery; en grogrund för innovation inom logistikbranschen. Hyperlokala pakettransporter, publikbaserade hämtningar och leveranser samt ruttoptimering i realtid är några av de lösningar som arbetar tillsammans i ekosystemet. Vår lösning förbättrar dina leveranser och minskar dina kostnader även i omfattande multimodala transportnätverk.
 • Connected Fleet Management
  Vår lösning för uppkopplad vagnparkshantering integrerar digital teknik som IoT, molntjänster och edge computing i en lösning i företagsklass som använder fordonsdata för att ge övertygande och användbara insikter för bättre beslutsfattande. Kostnader för bränsle och fordonsunderhåll är en av de största kostnaderna för logistikföretag. Exakt förutsägelse av fordonstillgänglighet ger bättre ruttsimulering och planering, vilket leder till bättre kundservice. Vi hjälper till att minska underhållskostnaderna för vagnparken, optimera dess produktivitet och övervaka fordonens skick för bättre prestanda. Vi använder acceleratorer som förbättrar kommunikationen mellan fordon och fordon (V2V) och mellan fordon och infrastruktur (V2I) för att bidra till ökad säkerhet och effektivitet, vilket i slutändan leder till en överlägsen kundupplevelse.
 • Omnichannel-kundupplevelse
  Våra omnichannel-strategier hjälper till att skapa återkommande kunder. Vi levererar personalisering och sofistikering i butik genom att integrera digitala och fysiska upplevelser. Medan de flesta företag har en tydlig vision om att optimera kundupplevelsen, saknar de implementering och teknisk eller operativ expertis. En sömlös upplevelse är den grundläggande efterfrågan nu. På grund av de traditionella kanalcentrerade lagersilorna är det för många organisationer ganska utmanande att leverera en enhetlig upplevelse. När kundlojaliteten avtar, bör omedelbarhet, personalisering och tillgänglighet vara din högsta prioritet.
Använd den digitala omvandlingens potential
Relaterat innehåll