Industri

Transport och logistik

Vi moderniserar transport- och logistikbranschen med teknik för digital omvandling

Innovativ, digital omvandlingsteknik för transport- och logistikbranschen

Logistikoperatörer spelar en viktig roll i hanteringen av leveranskedjan mellan tillverkare och återförsäljare. Operatörer inom den hårt konkurrensutsatta logistikbranschen kämpar med stigande driftskostnader och ökande krav från kunderna. Nästan alla använder innovativ, ny digital omvandlingsteknik för att ligga steget före konkurrenterna.

Vi hjälper till att effektivisera verksamheten och  utnyttja den digitala kraften för att uppnå högre marginaler och ökad lönsamhet.

Transport- och logistiksegment

/
Våra partners

Vi omvandlar och moderniserar teknikplattformar för logistikbolag med hjälp av ny och framväxande teknik

Vi har lång erfarenhet inom produktteknik och bygger rätt teknisk strategi för att uppnå önskad konkurrensfördel

Våra perspektiv

Virtusas teknik- och branschexperter delar kunskap om att hantera dagens affärs- och digitala transformationsutmaningar. Få viktiga tips och insikter för att inspirera nytänkande, undvika fallgropar och få högre resultat.