segment

Kabelnätverk

Digitala engagemangsplattformar som driver nya intäktsinitiativ

De nya medierna (Apple, Google, Facebook, Amazon och Netflix) sätter press på det traditionella medie- och underhållningsekosystemet. Dessutom har konsumtionsförändringar och demografiska förändringar (bland annat sladd-cutting, användning av OTT-plattformar (over-the-top) och millenniernas mognad) påskyndat förändringarna av traditionella mediers marknadsföringsmodeller. 

Kabelnäten befinner sig i en omvandlingsfas. Traditionella organisationer tenderar att ha alltför många versioner av vilka kunderna är, vilka produkter de har köpt och vilket pris de betalat. Förmågan att ta fram och rationalisera sina kund-, pris- och produktmasters kommer att ge den grundläggande förståelse som krävs för att genomföra betydande förändringar. CIO:erna i dessa organisationer utsätts för allt större press för att se till att deras tekniska infrastruktur och kapacitet är smidig och redo för dessa nya marknadsmöjligheter, för att få bättre kundförståelse.

Transformativa digitala tekniklösningar för media och underhållningsindustrin

Påskynda dramatiskt den digitala transformationen genom att utveckla nya robusta lösningar och skala befintliga processer och personal över hela världen

Relaterat innehåll