segment

Industrial Manufacturing (industriell tillverkning)

Innovativa tekniker och strategier som hjälper industriella tillverkare att förbli konkurrenskraftiga och lönsamma

Industriell tillverkning står inför flertalet utmaningar: långsam tillväxt, intensiv konkurrens och makroekonomiskt tryck. Tillverkare måste svara på växande efterfrågan på innovativa tekniker och strategier för att tjäna sina kunder och sig själva genom att förbättra den operativa effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra fabrikens prestanda. För att lyckas med det måste organisationer använda teknik för digital omvandling såsom maskininlärning, artificiell intelligens (AI) och anslutna enheter, additiv tillverkning och Robotic Process Automation (RPA).

Vi på Virtusa levererar tekniska plattformar och digital omvandling av operativa modeller för att möjliggöra anslutna produkter och tjänster. Våra verktyg och lösningsacceleratorer möjliggör insyn djupt i leveranskedjan och tillhandahåller insikt i produktionsnivåer, lager- och kapacitetstillgänglighet samt bättre hantering av leveranskedjan.

Transformativa digitala tekniklösningar

Öka dramatiskt framgången för din digitala transformation. Oavsett om du utvecklar nya nya lösningar eller skala ut befintliga processer och personal över hela världen, hjälper Virtusa dig att nå dina mål i några av dagens mest komplexa och snabba användningsfall

Relaterat innehåll