Industri

Tillverkning

Ger kunder möjlighet att ta till sig den fjärde industriella revolutionen

Ger kunder möjlighet att ta till sig den fjärde industriella revolutionen

Hjälper tillverkningsföretag att vara "Digital First"

Tillverkningsindustrin kämpar med makroekonomiska faktorer, intensiv konkurrens och kontinuerlig produktinnovation. Nya innovativa tillverkningstekniker utvecklas i en exponentiell takt, och organisationer måste utnyttja dem för att ligga i framkant. För att dra nytta av digitaliseringens fördelar behöver tillverkarna smarta teknikpartnerskap, nya verksamhetsmodeller och smarta investeringar.

 
Vi låser upp värde med de senaste lösningarna

Vi kombinerar domänexpertis med våra kunskaper inom digital innovation för att påskynda affärsresultat

Vi låser upp värde med de senaste lösningarna

Vårt expertteam erbjuder teknik- och konsultlösningar som påverkar affärsresultaten med fokus på produktivitet och kundupplevelse.

Vi samlar operatörer, partner och kunder på en enda plattform för att ge stora möjligheter att tillsammans tänka ut, skapa och leverera innovativa lösningar med hjälp av ny framväxande teknik.

 • Förbättra effektivitet i försörjningskedjan
  Betydande kostnadsminskning genom digital omvandling
 • Eftermarknadstjänster
  Uppnå konkurrensfördelar med eftermarknadstjänster
 • Omnikanal
  En enda plattform ger en sömlös och konsekvent upplevelse över alla beröringspunkter
 • Lösning för föreskrivande underhåll
  Integrerad stationär och mobil lösning som ger enhetlig bild av frånkopplade system
 • Fälttjänsthantering
  Pega-baserad integrerad lösning för att hantera end-to-end-processer

Transformativa digitala tekniklösningar

Öka dramatiskt framgången för din digitala transformation. Oavsett om du utvecklar nya nya lösningar eller skala ut befintliga processer och personal över hela världen, hjälper Virtusa dig att nå dina mål i några av dagens mest komplexa och snabba användningsfall.

Se hur vårt WISMO-verktyg kan öka insynen i distributionskedjan

WISMO-lösningen (Where Is My Order?) driver korrekta logistikbeslut genom att ge tydlig insyn i hela tillverkningskedjan.

Tillverkningssegment

/
PARTNER

Vi ger tillverkare möjligheten att förbereda sig inför den fjärde industriella revolutionen

Med vårt tekniska arv och djupgående domänexpertis kan vi hantera IT-utmaningarna som tillverkningsbranschen står inför och hjälpa företag att leverera enastående prestanda genom automatisering och digital omvandling.

Våra perspektiv

Virtusas teknik- och branschexperter delar kunskap om att hantera dagens affärs- och digitala transformationsutmaningar. Få viktiga tips och insikter för att inspirera nytänkande, undvika fallgropar och få högre resultat.