segment

Kontraktsforskning (Contract Research Organizations)

Vi hjälper dig att snabbare föra dina läkemedel och medicintekniska produkter till marknaden

Det finns en trend inom stora läkemedelsbolag att avyttra delar av R&D-infrastrukturen för bättre kostnadsbegränsning, ökade intäkter och kortare kliniska prövningar, vilket har ökat affärerna för Contract Research Organizations (CRO:er). Dock skapar dessa samarbeten och partnerskap ett behov av flexibla avtal och integrerade enhetliga lösningar för vårdhantering. Detta gäller särskilt i och med att företag använder modeller för anpassningsbara studier som kräver datavisualisering, analys och insyn genom hela den kliniska processen. För att lyckas måste CRO:er anpassa sina tjänster för att stödja kunderna och på så sätt effektivt hantera regleringsefterlevnad och förkorta sina kliniska prövningar, utan att kompromissa när det kommer till kvaliteten. Genom att använda unika tekniska lösningar får CRO:er möjligheten att framstå som ledare inom att föra nya läkemedel och enheter från koncept till FDA-/EMA-marknadsgodkännande med begränsat beroende av sponsor.

Relaterat innehåll