segment

Smart bioteknik och farmaceutiska lösningar som förvandlar det kliniska kontinuumet

Den amerikanska läkemedelsindustrin står inför en stor utmaning. Branschens tillväxt har bromsats av en krympande statlig hälso- och vårdbudget, policyer som främjar generiska produkter och konkurrens från tillväxtmarknader i kombination med långa tider för läkemedelsutveckling. Med det sagt har demografiska förändringar skapat ett behov av nya nischade läkemedel och behandlingar. För att hantera denna inbromsning och dra nytta av nya möjligheter använder läkemedelsföretag alternativa kliniska och affärsmässiga strategier såsom resultatbaserad ersättning.

I kontrast mot detta får biotekniken dragkraft med fokus på specialiserad och skräddarsydd medicin. Numera är de flesta ledande livsvetenskapliga produkterna del av detta segment.

Oberoende av tillväxtstatus måste både läkemedels- och bioteknikföretag hantera utmaningarna som de ökande kostnaderna för att leverera nya produkter till patienter medför. För att stödja beslutsfattande, minska kostnaderna och konkurrera måste bolag anta viktig teknik för robust rapportering, förutsägbara data och analyser och riskbaserad översyn över hela den kliniska processen.

En intelligent lösningssvit för bioteknik och läkemedel

Det nya paradigmskiftet på marknaden har omformat hur bioteknik- och läkemedelsföretag gör affärer. Företagen bekämpar de höga kostnaderna för nya fusioner och förvärv, leveranskedjor, föreskrifter, kliniska prövningar och mer. Att anta nyare teknik, samarbetsverktyg och innovativa lösningar blir avgörande för företagen att upprätthålla. Virtusa utnyttjar intelligenta lösningar för att påskynda den digitala transformationen med ett personbaserat upplevelsessätt. Vi hjälper till att förbättra företagets effektivitet och smidighet för att följa tuffa och snabbt föränderliga marknader. 

Relaterat innehåll