Industri

Life Sciences

Att skapa en meningsfull inverkan på patienternas liv med avancerade lösningar och digital strategi

Driver innovation och transformation över viktiga segment inom life science

Virtusas praktik inom biovetenskap hjälper läkemedels- och medicintekniska företag inom områden som hantering av kronisk sjukdom, interoperabilitet och datadelning, patientengagemang, virtuell vård, AI/ML och värdebaserade vårdmodeller. Genom att implementera innovativa affärsmodeller till en lägre kostnad kan våra kunder leverera bättre patientresultat och ligga före konkurrenterna. 

Vi tillhandahåller tjänster inom följande fyra nyckelområden:

 • Migrering av beräknings- och dataarbetsbelastning till molnet
 • Datasamling, transformation och styrningstjänster med personbaserad åtkomst
 • Snabbare innovation genom att utnyttja våra datatillgångar, förbyggda modeller och digitala lösningar
 • Storskaliga automatiseringsprogram för att öka driftseffektiviteten och minska kostnaderna

Vår kombination av end-to-end-kapacitet och djup domänkompetens — över strategi, rådgivning, digital, teknik och verksamhet — är unik på biovetenskapsmarknaden. Utforska våra lösningar för att lära dig mer om hur vi levererar konkreta affärsresultat för våra kunder. 

Vår kompetens och expertis

Vi hjälper företag att förbättra patientupplevelser.

 • Industry Knowledge (branschkunskap)
  En förståelse för de unika kraven och kontaktpunkterna inom hela värdekedjan för livsvetenskap
 • Key Technologies (nyckeltekniker)
  En djupgående förståelse för nyckeltekniker som omstörtar branschen och användning av bästa praxis för att integrera med eller ersätta äldre applikationer
 • Proven Methodologies (beprövade metoder)
  Användning av viktiga metoder för användarfall och krav såsom designtänk och agile-tekniker för att tillhandahålla värdefulla och kostnadseffektiva lösningar
 • Domänledda konsult- och agila implementeringsteam
  Tillhandahålla de bästa resurserna i klassen för strategiska, rådgivande eller utvärderade tjänster och erfarna utvecklare inom biovetenskap med certifierade referenser

Våra partners

Våra perspektiv

Virtusas teknik- och branschexperter delar kunskap om att hantera dagens affärsmässiga och digitala omvandlingsutmaningar. Få viktiga tips och insikter för att inspirera nytänkande, undvika fallgropar och driva bättre resultat.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us