segment

Programvaruunderhåll och support i världsklass

Produktsupport och underhåll är av stor vikt för produktföretag då de strävar efter att erbjuda en sömlös och högpresterande upplevelse för sina kunder. Föränderliga affärsmässiga behov och strängare gränser för IT-utgifter får produktföretag att inse att de måste använda beprövade metoder för att utveckla nya applikationer och bibehålla existerande appar. Annars riskerar de dålig implementering. Vi på Virtusa har redan ett antal långvariga partnerskap med flertalet ISV:er för att tillhandahålla ett ekosystem av supporttjänster. Vi har framgångsrikt tillhandahållit mer än 2 000 årsverk av supporttjänster till branschledande partners med stora produktportföljer genom våra fleråriga serviceförhållanden. Våra tjänster för produktsupport (L1 till L3) tillhandahåller snabb åtkomst till en stor grupp av högkvalificerade resurser som är redo att distribueras för att snabbt etablera eller förbättra tekniska team.

Transformativa digitala tekniklösningar för vårdgivare

Våra heltäckande lösningar omfattar design- och implementeringstjänster och har ett flexibelt och skalbart tillvägagångssätt 

Virtusas ISV-praxis består av ett brett utbud av tjänster som använder synergi och branschöverskridande expertis genom bästa praxis och produktkunskap

Relaterat innehåll