segment

Ekonomi, kredit, GRC, skatt och redovisning

Vi omvandlar ditt operativa landskap för att minska regleringskostnaderna

Dagens kund kräver pålitlig kvalitetsinformation, då många förändringar sker inom lagstiftning, risker på de ekonomiska marknaderna och rättslig efterlevnad. Branschens ledare tilldelar stora delar av budgeten till att bygga "digital first"-produkter för att stärka sin kapacitet inom prissättning, data om fast avkastning, datasäkerhet, riskanalys och rapportering. Vi på Virtusa har två årtionden av erfarenhet inom att hjälpa globala företag inom ekonomi, skatt och redovisning att förbättra de totala intäkterna och samtidigt följa gällande reglering.

Vi erbjuder riktade tjänster och lösningar för att brygga våra kunders resor över den digitala klyftan
 • Subscriber Management
  Virtusas datahanteringslösningar erbjuder masterdatahantering (MDM), dataintegrering, datastyrning och Business Intelligence (BI) för att hjälpa dig att uppleva en djupgående 360-gradersvy över dina prenumeranter. Detta integrerar kundinformation över flera kanaler, system, enheter och produkter samtidigt som det gör det möjligt för företag att förbättra interaktionsupplevelsen, öka korsförsäljningen, främja kundlojalitet och förbättra antalet återkommande kunder.
 • Smart innehåll
  För att upprätta en flerkanalig innehållsstrategi eller generera personligt innehåll för en förbättrad användarupplevelse utvecklar Virtusa en lösning för digitalisering, förvärv, optimering och återanvändning av digitala tillgångar. Vi hjälper till att publicera innehåll som är meningsfullt, relevant och i rätt sammanhang. Virtusas innehållsstrategi och -lösningar fokuserar på informationsarkitektur, taxonomi, innehållsstyrning, skapande och leverans.
 • Big Data
  Virtusas lösningar för datamonetisering tillhandahåller data och analyser på en enda plattform som sömlöst ger information om kunder, drift, fakturering och sociala medier över B2C- och B2B-klienter. Informationstjänsteleverantörer inser alltmer behovet av att utforska sätt att utnyttja stora volymer underutnyttjade data som kan omvandla företag. Våra strategier och lösningar för datahantering hjälper organisationer att definiera de bästa metoderna för dataarkitektur, datakvalitet, styrning, visualisering, metadata, taxonomi, säkerhet och lagring.
 • Artificial Intelligence (AI) + Cognitive Computing
  Artificiell intelligens (AI) håller snabbt på att bli kärnan i den digitala omvandlingen. Framsteg inom Big Data och molnet har avsevärt förbättrat användningen av artificiell intelligens under de senaste åren. Kognitiv teknik kan snabbt förstå datalandskapet, lära sig av det och resonera genom det. Våra AI-baserade robotprocesser kan automatisera manuellt arbete inom fakturering, service och kundvård. Virtusas egen RPA-lösningsaccelerator Accello är ett enkelt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att automatisera processer.
 • Blockchain
  Dagens transaktionssystem använder föråldrade tekniker för att dela information och genomföra kontrakt. Användningen av blockchains ökar inom informationstjänster. Vi hjälper våra kunder att identifiera verksamhetsområden som är utsatta för blockchainhot och att skapa nya affärsmodeller. Vi tillhandahåller betydande expertis inom allt från design till distribution och acceleratorer över strategi och design, sandlåda, lösningsacceleratorer, säkerhet och integritet. Med hjälp av vår Blockchain Sandbox kan vi konvertera en idé till en MVP på tre till fyra veckors tid för att snabba upp blockchain-experiment.
Vi erbjuder riktade tjänster och lösningar för att brygga våra kunders resor över den digitala klyftan

Transformativa digitala tekniklösningar

Vi tillhandahåller riktade tjänster och lösningar för att överbrygga kundernas resa över digitala klyftor

Relaterat innehåll