segment

Leverantörer och hälsosystem

Wearables, IOT och kontrollerade kostnader för digital vård samt förbättring av vårdkvalitet

Hälsovårdstjänster som fjärrövervakning, diagnostik, medicinteknisk utrustning, wearables och patientlarm underlättar förebyggande vård och skapar bättre vårdresultat. I och med att patienter över hela världen i allt större utsträckning använder digitala och mobila plattformar förväntas dessa tjänster få en betydande tillväxt under 2020. De gör det möjligt för branschens aktörer att framgångsrikt tillgodose en bredare patientbas och sänka kostnaderna genom att förbättra effektivitet, vårdleverans och patientefterlevnad. För att nå framgång på denna mycket komplexa marknad måste man utnyttja teknik för att förbättra affärsmöjligheterna, utveckla kundcentrerade vårdstrategier och säkerställa ett djupgående patientengagemang.

Virtusa erbjuder ett komplett utbud av wearable mobila och IOT-lösningar, inklusive vår prisbelönta Hope-lösning för patientplanering som integrerar konsumenter, betalare och leverantörer som samlar in information som erhålls genom mobil interaktion samt information som erhålls från sensorer på medicintekniska enheter, bärbara enheter eller andra IOT-komponenter som kan utnyttjas för vårdadministration, analys eller andra verksamhetsändamål.

Våra omfattande lösningar inkluderar tjänster för design och implementering genom ett flexibelt och skalbart tillvägagångssätt

/

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us
Relaterat innehåll