segment

Leverantörer av vårdlösningar

Var förberedd på regleringsmässig osäkerhet med hjälp av insikter och engagemang

HSV:er måste anamma innovation som en tjänst för att driva bättre beslut och vårdresultat till en lägre kostnad. Handlingsbara data och insikter driver ett effektivt beslutsfattande inom alla branscher. Med tanke på mångfalden på den amerikanska hälso- och sjukvårdsmarknaden är det en utmaning att se till att hälsoinformation från flera olika källor levereras korrekt, i rätt tid och med hög kvalitet. Trots riskerna tenderar många organisationer att fatta beslut baserat på tillgängliga data och inte på de data de behöver. Leverantörer av mjukvara för sjukvård gör det möjligt för organisationer att åtgärda dessa brister genom att tillhandahålla snabb och smidig tillgång till traditionella strukturerade data och nya ostrukturerade data från EMR, wearables och IoT för att få nya analytiska insikter.

Virtusa har specialiserat sig på att leverera lösningar för företagsdata, från business intelligence, datastyrning och hantering av masterdata till molnbaserad analys och lösningar för hantering av verksamhetssinformation för företag inom hälsovårdsteknik. Genom att kombinera branschens bästa praxis och erfarenhet av leverans erbjuder vi förstklassiga tekniklösningar för hälso- och sjukvård som hjälper hälsoplaner, betalare, leverantörer och konsumenter att anpassa sig till komplexa hälsovårdsreformer, mäta effektiviteten i vården, förbättra servicen och upprätthålla tillväxten.

Minska kostnaderna och förbättra resultaten samtidigt som du erbjuder högsta nivå av vård

/

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us
Relaterat innehåll