Industri

Sjukvård

Vi sammankopplar patienter, betalare och leverantörer

Virtusas hälsovårdsverksamhet levererar lösningar i ett uppkopplat hälsovårdsekosystem

Hälso- och sjukvårdsbranschen genomgår ett strukturellt skifte från volymvård till värdebaserad vård. Skiftet är kontinuerligt, integrerat och kostnadseffektivt för att ge bättre patientengagemang och vård. Som en del av denna förändring vill betalare och leverantörer av hälso- och sjukvårdstjänster utnyttja digital teknik för att förbättra vårdkvaliteten.

Virtusas digitala IT-lösningar och outsourcingtjänster för hälso- och sjukvårdsorganisationer ger dem expertis inom innovation och omvandling för att uppfylla kraven på konkurrens, reglering, ekonomi och kundservice.

Det nuvarande scenariot med förändrad patientdemografi, intensifierade fusioner och förvärv (M&A), betoning på resultatbaserad ersättning och mandatet för en effektiv vårdförvaltningsmodell kräver att organisationer satsar på IT-lösningar för hälso- och sjukvård. Organisationer utnyttjar digital innovation som en viktig differentieringsfaktor för att skapa varumärkeskännedom hos nya konsumenter, förbättra smidighet och tidsåtgång för marknadsintroduktion samt förbättra förmågan att erbjuda en flerkanalig servicemodell.

Därför måste hälso- och sjukvårdsorganisationer omdefiniera sina verksamhetsmodeller, IT-lösningar för hälso- och sjukvård, processer för kundkontakt och hela ekosystemet för att möta marknadens efterfrågan.  Med tanke på den senaste tidens nya aktörer inom hälso- och sjukvård, som redan har en motor för konsumentdata, kommer företag med kundinsikter att ha de bästa förutsättningarna för tillväxt och lönsamhet. Virtusas IT-lösningar för hälso- och sjukvård är anpassade för att möta dessa omvandlingsutmaningar och ge hälso- och sjukvårdsföretag möjlighet att utmärka sig under en period av störningar, förändringar och osäkerhet.

10 gånger snabbare personaliserade vårdupplevelser

Kan du omforma och påskynda din kundservice blixtsnabbt med tanke på den globala miljön? De bästa servicelösningarna är de som gynnar kunderna och företaget i lika stor utsträckning.

Transformativa digitala tekniklösningar

Öka dramatiskt framgången för din digitala transformation. Oavsett om det handlar om att utveckla nya lösningar eller att skala befintliga processer och personal över hela världen, hjälper Virtusa dig att nå dina mål i en komplex och snabb rörlig miljö. 

Healthcare and Life Sciences Spotlight Stories

Learn more about our healthcare and life sciences leaders and their contributions to client success

 

Sjukvård

Med Virtusas digitala vårdlösningar och outsourcing-tjänster får kunderna följande möjligheter:

 • Branschkompetens
  Förstå de unika affärs-, verksamhets- och teknikkraven för hälso- och sjukvårdsorganisationer över hela värdekedjan.
 • Att använda teknisk innovation som en differentieringsfaktor
  Expertis inom nyckelteknologier som stör hälso- och sjukvården och utnyttjande av bästa praxis för att modernisera applikationer och integrera tredjepartsleverantörer av lösningar. Våra viktiga samarbeten inkluderar Pegasystems, AWS, Salesforce.com, SAP, Adobe, IBM Watson, Microsoft, Talend och många andra. 
 • Beprövade metoder och bästa praxis
  Vi tillämpar beprövade metoder för användningsfall och krav som är teknikoberoende och rekommenderar lösningar som bäst uppfyller dina krav. 
 • Vi kopplar samman betalare, leverantörer och patienter
  Vår expertis inom digital omvandling och vår passion för innovation leder till framgång och konkreta resultat för hälso- och sjukvårdsbranschen.
 • Eliminera teknisk skuld och bli en flexibel organisation
  Utforma affärsmodellen och den tekniska arkitekturen för företaget på ett flexibelt sätt.  API:er, mikrotjänster, DevOps, automatisering och molnmigrering implementeras på ett integrerat sätt för att uppnå en mycket responsiv, säker och smidig organisation.
 • Innovationslaboratorium
  Bevisar innovationers användbarhet med hjälp av våra digitala kund- och innovationslaboratorier för att testa hur tekniker som blockchain, NLP, AI, robotteknik, chatbots och andra omvälvande tekniker kan förändra din verksamhet. 
 • Applikationsmodernisering och molnmigrering
  Modernisera era tillämpningar med praktiskt, beprövat och innovativt tankeledarskap för att minska riskerna samtidigt som ni tar till er omvälvande initiativ. Sjukvården tar sig nu an molnet i en aldrig tidigare skådad takt för applikationer och datasjöar. Med vår strategi för migrationsfabriker kan du nå dit med högre kvalitet och säkerhet. 
 • Omfamna data och analys som verktyg för överlevnad
  Vårt erkända team för hantering av företagsinformation har expertisen för att hantera alla aspekter av dina datakrav, från MDM, datastyrning, business intelligence och analys till molnbaserade datasjöar som rymmer strukturerade och ostrukturerade data. 
Sjukvård

HITRUST CSF-certifierad

Virtusa är HITRUST CSF-certifierade för informationssäkerhet på följande plattformar: Active Directory, Endpoints och Nätverksenheter. HITRUST CSF-certifieringen visar att organisationens team för applikationsutveckling, testning, produktionsstöd och infrastrukturhanteringstjänster har uppfyllt viktiga bestämmelser och branschdefinierade krav samt hanterar risker på lämpligt sätt.

Segment

/
Våra partners

Här får vårdexperter lösningar på problem från hela värdekedjan.

Samarbete med vårdorganisationer för att hjälpa dem att modernisera grundläggande system, omvandla verksamheten och omstörta marknaden med omvälvande teknik.

Våra perspektiv

Virtusas teknik- och branschexperter delar kunskap om att hantera dagens affärsmässiga och digitala omvandlingsutmaningar. Få viktiga tips och insikter för att inspirera nytänkande, undvika fallgropar och  driva bättre resultat