segment

Smarter Networks (smartare nätverk)

Lösningar

Virtusa iComms-marknaden stöder accelererad innovation i det programmerbara nätverket över nätverkstyper. Det hjälper till att tillhandahålla distribuerade molnbaserade tjänster, kontextmedvetna nätverk, tjänster med låg latens och förutsägbar nätverksförmåga när det gäller täckning och åtkomstkonvergens.

Relaterat innehåll