segment

Risk & Compliance (risk och efterlevnad)

Intelligenta tekniska lösningar för att hantera dina behov inom risk och efterlevnad

Bankerna måste förbereda sig på en ökning av mer genomgripande bankregler och krav på efterlevnad under de kommande åren. Dessa krav omfattar lagring av högkvalitativa data för intern och lagstadgad rapportering, kapitalplanering och stresstestprocesser, nya marknadsriskmetoder (FRTB), modellering av ramverk för riskhantering och detaljerad övervakning i realtid. 

Bankerna måste börja använda nya innovativa tekniska lösningar som möjliggör intelligent och automatiserad hantering av regelrelaterade processer idag för att kunna hantera de omfattande krav på efterlevnad som kommer att ställas inom en snar framtid.

Viktiga lösningar

Virtusa har byggt banktekniska lösningar och implementerat transformationsprogram för kunder i nästan alla aspekter av risk- och efterlevnadsspektrumet.

Relaterat innehåll