segment

Cards & Payments (kort och betalningar)

Ligg steget före dagens föränderliga betalningar med lösningar för digitala banktjänster

Under de senaste tre åren har mer än 2 miljarder dollar investerats i den växande betalningsbranschen på grund av dess omstörtande teknik. Investeringstakten ökar i och med sammanflödet av förändringar som drivs av krav orsakade av innovation (API, open banking, P2P), standarder (SWIFT, GPII, NPP) och reglering (PSD2). Betalningar undergår världen över en radikal omvandling genom hela värdekedjan. Detta påverkar allt från hur vi initierar betalningar till mekanismer för avräkning och slutgiltig betalning. Banker måste ta sig an dessa omstörtande strategier för betalning för att bibehålla en konkurrensfördel och undvika att hamna steget efter utvecklingen. Med mer än 25 års erfarenhet inom betalningsbranschen 

Viktiga lösningar

Virtusa har byggt banktekniska lösningar och implementerat transformationsprogram för kunder i nästan alla aspekter av betalningsspektrumet.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us
Relaterat innehåll