segment

Kapitalmarknader

Öka effektiviteten inom hela investeringsverksamheten

Kapitalmarknadsbolag av alla slag - investeringsbanker, kapitalförvaltare och marknadsinfrastrukturföretag - står inför grundläggande förändringar på grund av betydande kostnadstryck, digital omvandling och ett dynamiskt marknadslandskap. Företagen måste införa nya digitala lösningar och andra teknikbaserade strategier som stärker alla aspekter av deras verksamhet för att kunna dra nytta av dessa störningar. För kapitalmarknadsbolag är automatiseringen viktig för att öka effektiviteten över värdepappersverksamhetens hela spektrum, med särskilt fokus på front office och snabbare processer för att få in kunderna, vilket är viktigt för att erbjuda en konkurrenskraftig kundupplevelse. Andra viktiga verksamheter som företag har möjlighet att förbättra är bl.a. direkthantering, hantering av säkerheter, efterlevnad av regelverk och kapitaltäckning för marginalkrav och marknadsrisker. 

Virtusa har över 25 års erfarenhet och djupgående kunskap av att tillhandahålla innovativa digitala tekniska lösningar inom bank- och finansbranschen (BFS).

Viktiga lösningsområden
 • Rationalisering och förenkling av tillämpningar
  Ständigt sjunkande intäkter, regelverk, hårdnande konkurrens och låg avkastning på eget kapital gör att kapitalmarknadsbolagen måste genomgå en strukturomvandling. Virtusas metod för rationalisering och förenkling av applikationer hjälper dig att prioritera applikationsinvesteringar genom att mäta det värde de levererar samt identifiera överlappande funktioner, oanvända applikationer och flaskhalsar i olika system. Våra end-to-end-tjänster omfattar identifiering av tillgångar, fastställande av målprogramportföljen, fastställande av rationaliseringsplanen, anpassning av pågående affärsprocesser och omvandling av programportföljen.
 • Reference and Market Data Management (marknadsdata- och referenshantering)
  Marknadsdata genomflödar varje system. Att dessa data är aktuella, korrekta och tillgängliga är A och O när det kommer till att driva en verksamhet inom globala marknader. Otaliga datakällor, höga licenskostnader, ökande lagstadgade mandat och ny omstörtande teknik har tvingat finansinstitut att omdefiniera sina datastrategier. Virtusa har utvecklat sitt tillvägagångssätt med en centraliserad dataplattform med fokus på kostnadsoptimerade, framtidssäkrade datatjänster som hanterar latens, datakvalitet, dataduplicering, förändringshantering och datastyrning.
 • COTS Product Implementation (COTS-produktimplementering)
  Finansinstitut har investerat i beprövade tredje parts marknadsprodukter såsom Misys Summit, Murex, Calypso, GMI/Clear Vision och Wall Street Systems samt många andra för "front-to-back"-drift. Denna implementering kräver konfiguration, anpassning, integration med "upstream"- och "downstream"-system, förbättringar och versionsuppdateringar, avveckling samt migrering och underhåll. Virtusa erbjuder komplett produktimplementation och support i varje stadium av produktens livscykel, vilket påskyndas med hjälp av återanvändbara tillgångar som ger minskad tid till marknaden och ökad avkastning på investering. Vi tillhandahåller tjänster såsom rådgivning, implementering, versionsuppgradering och konsolidering, utveckling och integration, kvalitetskontroller och test, produktionssupport samt support för utbildning och resurser för dessa nischade produkter.
 • Relationship Manager Dashboard (kontrollpanel för hantering av kundrelationer)
  Med stort tryck från konkurrensen och allt mer krävande kunder är det viktigt att personal som hanterar kundrelationer får en komplett översikt över kunden samt över tilldelning av portföljen och resultat per tillgångstyp. Virtusas kontrollpanel för hantering av kundrelationer ger enkel åtkomst till kunddata med inbyggd analys för att ge djupgående insikter i kundens preferenser. Kontrollpanelen tillhandahåller information om kundens produktpreferens enligt åldersgrupp, topprankade kunder med AUM, kundens tillgängliga medel och vilka kunder som gör betydande investeringar. Med denna information kan du hjälpa till att driva intäkter från existerande kunder.
Viktiga lösningsområden
Accelerate: Wealth Management Personalized Advice and Services

Virtusa's Sanjay Deshpande, EVP and Head of Banking and Financial Services for Americas, and Filippa Noghani, Sr. Director and Head of BFS Marketing discuss the topic of Robo-Advisory and importance of Digital Transformation.

Relaterat innehåll