Tillgänglighetsuttalande

Virtusa Corp försöker säkerställa digital tillgänglighet för individer med funktionsnedsättningar. Vi förbättrar hela tiden användarupplevelsen för alla och tillämpar relevanta tillgänglighetsstandarder.

Åtgärder som stöder tillgänglighet

Virtusa Corp vidtar följande åtgärder för att garantera tillgängligheten för www.virtusa.com.

  • Utse en tillgänglighetsansvarig och/eller ombudsperson 
  • Erbjuda kontinuerlig tillgänglighetsutbildning åt vår personal 
  • Tilldela tydliga tillgänglighetsmål och ansvarsområden 
  • Använda formella kvalitetssäkringsmetoder för tillgänglighet

Status för överensstämmelse

Riktlinjerna för webbplatsinnehållets tillgänglighet (WCAG) definierar kraven för designers och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. De definierar tre nivåer av överensstämmelse: nivå A, nivå AA och nivå AAA. www.virtusa.com överensstämmer delvis med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis överensstämmelse innebär att vissa delar av innehållet inte helt överensstämmer med tillgänglighetsstandarden.

Feedback

Vi vill gärna höra din feedback om tillgängligheten för www.virtusa.com. Låt oss veta om du stöter på tillgänglighetshinder på www.virtusa.com

Vi försöker svara på feedback inom fem arbetsdagar. 

 

Tekniska specifikationer

Tillgängligheten för www.virtusa.com är beroende av följande tekniker för att fungera med den specifika kombinationen av webbläsare och eventuella hjälpmedelstekniker eller insticksprogram som installerats på datorn:

  • HTML 
  • CSS 
  • JavaScript

Dessa tekniker används för efterlevnad med de tillgänglighetsstandarder som används.

Bedömningsmetod

Virtusa Corp bedömde tillgängligheten för www.virtusa.com med hjälp av följande metoder

  • Självutvärdering