lösning

Virtusas säkerhetstestning-som-en-tjänst

Gartner förutspår att fram till 2020 kommer 99% av de utsatta sårbarheterna att fortsätta att vara de som är kända av säkerhets- och IT-proffs i minst ett år. När företag utökar sitt digitala fotavtryck utsätts de för oöverträffade risker, som också blir allt mer sofistikerade, vilket gör dem mer sårbara än någonsin. Det som står på spel är inte bara kundernas förtroende och varumärkes rykte utan också affärsintäkter. Traditionella säkerhetstester visar sig dock vara en dyr investering.

För att hantera dessa utmaningar erbjuder Virtusa en omfattande säkerhetstestplattform Virtusas Security Testing-as-a-Service (vSTAAS) som täcker en mängd olika tester från statisk applikationssäkerhetstestning (SAST) och dynamisk applikationssäkerhetstestning (DAST) till Infrastrukturbedömning och penetrationstestning. Dessutom genererar den en detaljerad saneringsrapport som klassificerar sårbarheter efter svårighetsgrad, vilket minskar utvecklingsansträngningen drastiskt.

vSTAAS är en holistisk säkerhetstestningslösning för infrastruktur, webb och mobila applikationer i alla storlekar. Den analyserar applikationer för att säkerställa att säkerheten aldrig äventyras i något skede av säkerhetsutvecklingslivscykeln (SDLC).

Relaterat innehåll