SAP företagsintegrering & datahantering

Skapa intäkter och lönsamhet genom att fatta välgrundade affärsbeslut med realtidsinsikter med SAP Analytics

Eftersom data som tillgång sägs vara "det nya guldet" och i och med innovationer såsom "in-memory", förbättrad åtkomst, rörlighet och prediktiv analys genomgår det företagsanalytiska landskapet en omvandling.

Organisationer inom alla branscher har svårt att hålla jämna steg med den dynamiskt föränderliga affärsmiljön med endast traditionell planering, budgetering och bokslut. Resultaten är ofta felaktiga och inaktuella.

Organisationer har oöverträffade mängder data som ackumulerats med dagliga interaktioner från deras kunder, affärsintressenter och verksamheter och de vill ha enkel, snabb och intuitiv tillgång till den i realtid.

De vill att deras data ska finnas till hands med levererade insikter när och var de vill – på deras valda sätt.

Allt fler framsynta organisationer investerar i de verktyg, funktioner och färdigheter som behövs för att förbättra datakvaliteten och möjliggöra åtkomst till fullständig, konsekvent, snabb och pålitlig information under hela datalivscykeln - från generering till arkivering.

Företagsanvändare inom dessa datadrivna organisationer önskar sig funktioner för självbetjäning inom affärsintelligens och analys med visuella datalösningar som ger dem möjlighet att självständigt och snabbt utforska, skapa och analysera innehåll för att producera och dela betydelsefulla strategiska insikter med både strukturerade och ostrukturerade data.

Virtusas expertis inom funktion och bransch kombineras med SAP-verktyg för att leverera lösningar för SAP-datahantering och -analys som driver konkurrensfördelar, minskar kostnaderna och ökar intäkterna. Detta låter företag fatta beslut baserat på ekonomiska insikter i realtid.

SAP Enterprise Integration & Data Management Services

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us