Tjänster

Content & Customer Experience (innehåll & kundupplevelse)

Levererar personliga och övertygande upplevelser i flera kanaler.

Lås upp värde från befintliga investeringar för bättre affärsutfall.

Virtusa tar sig an en teknikledd metod för att förbättra kund- och medarbetarupplevelser genom att integrera och automatisera befintlig programvara samt befintliga affärssystem och processer för optimala resultat. Vår expertis gör det möjligt för företag att fokusera på att engagera på rätt publik med relevant innehåll. 

Med en djup förståelse för kundupplevelsens livscykel gör Virtusa det snabbt och enkelt för företag att driva innehållshastighet, personalisering, bättre mätning samt kontinuerlig optimering, samtidigt som innehållet kan kopplas till flera kanaler - för starkare publikengagemang och omvandlingar.

Virtusa hjälper företag att tänka om när det gäller kundupplevelsen genom att  låsa upp värde  för att öka engagemang och produktivitet

Kundupplevelse

Förvandla kundupplevelsen med större innehållshastighet och integration i hela företaget.

Företag i alla storlekar och inom olika branscher letar efter sätt att maximera befintliga investeringar samtidigt som de förbättrar sättet de engagerar sig med kunder och anställda. Virtusa använder sig av ett helhetstänk för att skapa och leverera meningsfullt och konsekvent kund- och medarbetarengagemang vid varje steg på resan. Med fokus på att öka högre innehållshastighet möjliggör Virtusa för alla typer av användare att snabbt och enkelt leverera relevant innehåll över kanaler med tät integration över system och processer.

Kundupplevelse
Digital arbetskraft
Digital arbetskraft

Stärk anställda i att arbeta med snabbhet och självförtroende.

Dagens digitala arbetskraft har en mängd verktyg, data och system till hands. Även om detta kan vara en stor konkurrensfördel är det ofta komplext och svårt att navigera. Virtusa hjälper företag att förbättra anställdas produktivitet och moral genom att ge en kraftfull och intuitiv upplevelse i hela företaget. Genom att förstå arbetets natur och varje beröringspunkt längs vägen kan Virtusa omvandla medarbetarnas upplevelse för bättre affärsresultat.

Molnupplevelse

Maximera befintliga investeringar för en mer kraftfull och konsekvent kundupplevelse.

Med djup expertis inom teknik och molntjänster hjälper Virtusa företag att låsa upp värde genom att integrera system och processer för bättre affärsresultat över hela kundresan. Genom att hantera komplexiteten i ny och befintlig teknik påskyndar Virtusa tiden till marknaden, minskar underhållsbehov och hjälper till att hantera totala ägandekostnader (TCO). Genom att använda en molnstrategi kan företag snabbt och effektivt introducera nya tjänster och nytt innehåll – och i slutändan också förbättra upplevelsen för kunder och anställda.

Molnupplevelse

Framgångssagor

Virtusa hjälper ledande varumärken och organisationer att se kundupplevelsen på ett nytt sätt och frigöra värde från befintliga investeringar för bättre affärsresultat. 

Samarbetar med branschledare

Färdigheter, ramar och partnerskap för att påskynda resultat.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us
Lås upp Google Ads-omvandlingsframgång

Realisera högre avkastning genom lägre investeringar genom AI/ML.