Partners

Försäkring

Navigera störningar och integrera teknologi för att transformera och växa

För att få en konkurrensfördel på en mycket volatil marknad väljer försäkringsbolag i allt högre grad molnbaserade CRM-lösningar för att förstå och betjäna sina kunder bättre, förbättra försäljningen och maximera intäkterna. Virtusa hjälper till att skapa sömlösa kundupplevelser med en 360-gradersvy av försäkringstagarna och snabb åtkomst till täcknings-, anspråks- och interaktionsdata. Vi hjälper till att förbättra produktiviteten, skapa förtroende och få kontakt med kunder på en helt annan nivå med våra Salesforce-lösningar.

Lösningar

Intelligent Contact Center
Intelligent kontaktcenter

Förbättra upplevelsen mellan patient och agent samt drifteffektiviteten med digitalisering av kontaktcentret.

Customer 360
Kund 360

Leverera personlig kundupplevelse till rätt kund genom rätt kanal vid rätt tidpunkt.

Salesforce Field Service Transformation
Salesforce fältservicetransformation

Förbättra kundglädje, få djupare insikt i korsförsäljnings- och försäljningsmöjligheter samt maximera produktiviteten med vår allra bästa intelligenta fältservicelösning.

Läs mer om plattformen för hantering av smart fältstyrka.

Salesforce Lightning migration
Salesforce Lightning-migrering

Minska teknisk skuld, öka intäkterna och minska kostnaderna med vårt höghastighetsmolnmigrationsramverk som garanterar värde och användning av Lightning-upplevelsen.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en Salesforce-lösningsexpert.

Contact Us