Speaker

Thomas R. Holler

EVP & Chief Strategy Officer

Thomas R. Holler är Chief Strategy Officer och Vice VD på Virtusa Corporation, och har spelat en central roll i Virtusas resa. Innan sin befordran hade han flera olika roller på Virtusa – vice VD (finans), ekonomichef, kassör och sekreterare sedan 2001.

Innan Virtusa var Holler ekonomichef och vice VD för finans på Cerulean Technology Inc., en global leverantör av trådlösa mobila applikationer och tjänster som senare förvärvades av Aether Systems.

Holler tog sin kandidatexamen i företagsekonomi vid Wayne State University, och sin magisterexamen i företagsekonomi vid Northeastern University.