Sanjeev Bathla

Sunny Bathla

SVP & chef för Emerging and Insurance Business,
Amerika

Sunny Bathla leder Emerging & Insurance -verksamheten och ansvarar för den övergripande P&L -hanteringen, tillväxtstrategin och genomförandet i hela Amerika. Sunny har över två decenniers erfarenhet av försäkring (P&C, gruppförmåner och liv), tillverkning, detaljhandel och driver ett integrerat globalt leverans- och säljteam som driver långsiktig tillväxt.

I sin tidigare roll - Sunny grundade OSB Consulting som fokuserade på att driva teknikomvandling inom försäkringsbranschen. OSB Consulting förvärvades senare av Virtusa 2013 och Sunny har vuxit i Virtusa sedan dess och har tagit på sig olika ledarroller för att driva Virtusas tillväxt inom flera branscher inom digital- och molnutrymmet.

Han har en kandidatexamen i företagsekonomi från Seton Hall Universities Stillman School of Business och sitter i styrelsen för entreprenörsstudier.