Speaker

John Gillis

EVP och medgrundare

John Gillis är en av Virtusa Corporations grundare, och ansvarar för klienttjänster och affärsutveckling inom organisationen.

Innan han började jobba för Virtusa Corporation var John grundare och vice verkställande direktör hos INSCI Corporation. INSCI Corporation är en ledande leverantör av digitala dokumentförråd och integrerade produkter och tjänster för produkthantering. I sin karriär vid INSCI fungerade John också som operativ chef. Som en viktig medlem i organisationens ledningsgrupp spelade John en avgörande och strategisk roll för att offentliggöra INSCI Corporation 1994. Innan INSCI tillbringade John mer än 20 år inom försäljning och försäljningsledning med flera teknikföretag. John har haft flera nyckelroller hos olika teknikföretag som IBM, EXXON och Data General.

John har en kandidatexamen i ekonomi från Stony Brook University.