Vitbok

Automatisering av databaser och mellanprogram

Sri Venkata Laxmi Reddy Nandipati,

Senior arkitekt -Teknik

Publicerad: September 22, 2022
Automatisering av databaser och mellanprogram

Medan många IT-organisationer har genomfört automatiserings-, omvandlings- och virtualiseringsprojekt för att hjälpa lean IT-grupper att uppfylla sina krav, är området databas- och mellanprogramsaktiviteter fortfarande i stort sett outforskat. När arbetsflödet når databas- och mellanprogramsnivån tar manuella processer över. Detta resulterar i betydande förseningar i tjänstleveransen och arbetsflödesutmaningar för databasadministratörer (DBA).  

Lösningen för databas- och mellanprogramsautomatisering (DMA) åtgärdar dessa problem direkt. DMA automatiserar repeterbara databas- och mellanprogramsprocesser, vilket resulterar i 40-70% effektivitetsvinster, en betydande minskning av fel och driftstopp och förbättrad förutsägbarhet vid administration av felkritiska teknikplattformar.

Ladda ned det här faktabladet om du vill veta mer om fördelarna med DMA och varför det är avgörande för ditt företags IT-framgång att implementera tillräcklig automatisering av databaser och mellanprogram.

Ladda ner vitboken

Email-Download-phone-not-req
Relaterat innehåll