Perspective

Varför ska banker se Open Banking som en intäktsmöjlighet?

Publicerad: januari 13, 2019

Konkurrens- och marknadsmyndighetens introduktion av Open Banking i januari förra året har ännu inte levererat något nära det förväntade seismiska skiftet.

Begreppet Open Banking innebär att de största bankerna i Storbritannien är tvungna att dela kunddata säkert (och med deras samtycke) med godkända tredjeparter med hjälp av en uppsättning applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Medan en dramatisk förändring i konsumentbeteendet och hyperkonkurrenskraftig marknadsförskjutning ansågs vara ett troligt resultat i Storbritannien, har Open Banking hittills kommit till korta.

Det finns många anledningar till varför detta är fallet, varav en är att banker uppfattar lagstiftningen som ett hot, vilket i sin tur tvingar dem att dela sina värdefulla data,  som är deras största tillgång, med sina fintech-rivaler och få lite tillbaka. Tills banker aktivt börjar främja det kommer Open Banking-revolutionen att ligga kvar där i horisonten och bida sin tid. Att fortsätta att försumma Open Banking-initiativ innebär dock att bankerna faktiskt går miste om en enorm intäktsmöjlighet.

Har banker blivit överkörda?

Etablerade banker har en klar fördel: de åtnjuter redan fördelarna med en sund kundbas, med det rykte som följer med den. Utmanande banker skryter inte med dessa attribut, men bristen på arv betyder att de kan röra sig framåt mycket snabbare för att kunna utnyttja möjligheter. Ändå har fintechs ännu inte skapat en enda superapplikation som skulle ge kunderna en konkret anledning att helt flytta över till utmanarens tjänster,  men det kan vara på gång.

Vad de etablerade bankerna fruktar är att även om denna superapplikation ännu inte har utvecklats kan Open Banking ge utmanande banker den information de behöver för att utveckla något som skulle skapa en sammanlagd upplevelse som är överlägsen jämfört med de nuvarande friktionerna mellan olika bankappar och tjänster. Detta skulle nästan frysa ut alla traditionella banker från marknaden, och de skulle vara fullkomligt maktlösa när det gäller att matcha sina motståndares smidighet. Att ge bort exceptionellt värdefulla data kan ses som ett steg i denna process, vilket bara gynnar fintech-rivaler och hjälper dem att dominera kundbaser. Detta innebär att banker än så länge är ovilliga att aktivt marknadsföra Open Banking.

Så vilka alternativ är det bankerna har? De kan gnälla om hur affärsmodeller förstörs av lagstiftarna och sitta där och titta på när det sakta urholkas, eller så kan de välja att omfamna framtiden och de möjligheter som Open Banking faktiskt erbjuder, och anta utmaningen. Tillämpningen av innovation är öppen för alla, och konsten med futurologi är inte förbehållen för fintech-utmanare.

Banker och fintechs är en bättre match än många tror

Om etablerade banker nu ska vinna så kommer de att behöva hjälp med att utveckla de tjänster som deras kunder kräver. De borde därför försöka bilda partnerskap med fintech-organisationer istället för att se dem som ett hot som snabbt kan hjälpa till att leverera nya och innovativa tjänster till befintliga kunder. Open Banking kan vara en fantastisk möjlighet, för de som anammar det och förväntar sig en 20-procentig ökning av intäkter. Genom att göra sina möjligheter tillgängliga så att tredjeparter kan använda sig av det, kan banker använda sig av samarbete för att kombinera det bästa av två världar: leveranshastighet och tillgång till en mycket större kundbas än tidigare.

Även om bankernas ovilja att anta Open Banking är förståelig, är den till stor del felplacerad. Att ge bort äganderättsliga uppgifter kan säkerligen göra alla företag nervösa, och de kommer oundvikligen att behandla den lagstiftning som uppmuntrar till en sådan praxis som ett hot. Emellertid kan Open Banking och det samarbete som krävs av banker och fintechs öppna nya intäktsströmmar och hjälpa banker att framtidssäkra sin verksamhet, samtidigt som de levererar förbättrade och sömlösa tjänster till kunderna.

Artikeln publicerades ursprungligen på Specialist Banking (SB), och återpubliceras här igen med tillstånd.

Läs mer om Virtusas Open Banking Sandbox

Relaterat innehåll